Oplandsanalyse

Oplandsanalyse

Havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Danske Havne skaber vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Havnene og virksomhederne med tilknytning til havnen har markant betydning for indtjeningen og beskæftigelsen overalt i landet.
Danske Havnes medlemmer har på baggrund af analyser udarbejdet af Syddansk Universitets modelberegninger fået udarbejdet tal, der viser, havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling. Havnens betydning for:
– Antal job
– Værdtilvækst
– Produktionsværdi
– Lokal skat

Se pjecen udarbejdet i forbindelse med den eksisterende models beregninger her

Find links til de enkelte havnes oplandsanalyser her

Scroll til toppen