Fakta om godsomsætning og anløb i danske erhvervshavne

Find de seneste statistikker og tal fra Danmarks erhvervshavne.
Nedenfor er der links, grafer og publikationer, der synliggør godsomsætning, skibsanløb, fiskeri, passagerer og meget mere.

Nøgletal for den danske havnesektor

Danske Havne udarbejder hvert år regnskabsmæssige benchmark. 25 af de største og større medlemshavne deltager i analysen. Det overordnede indtryk er, at  havnene er økonomiske sunde og velkonsoliderede. Men der er  også mulighed for at udnytte uudnyttet kapacitet, ligesom der skal fokuseres på en bedre forretning af de store værdier, der er i havnene. En forretning, der kan og skal være økonomisk funderet men som også kan aflæses i de aktiviteter, havnene sætter i gang i lokal- og regionalsamfundet

Se Nøgletal for 2015. Nøgletallene er baseret på regnskabstal fra de 25 største og større havne i 2015.

Havnenes godsomsætning

Havnenes aktiviteter

Fiskerihavne

Scroll til toppen