Publikationer

Publikationer

Indspark til folketingsvalget 2015: Havne er vækstmotorer
Et af valgets temaer var vækst og beskæftigelse. Danske Havnes fokus var på job i vandkants-Danmark.
Med 60-70.000 beskæftigede er de danske erhvervshavne et godt sted at skele til.
Flere havne inviterede i 2015 lokale folketingskandidater til debat under temaet: Se vores havn og hør, hvad der skal til, for at havnen vækster yderligere.
Danske Havne har udarbejdet folderen ”Din havn – dit valg” med Danske Havnes væsentligste budskaber og gode fakta til brug i valgkampen.

Vækstanbefalinger for dansk fiskeri og akvakultur
Danske Havne og alle fiskeriets organisationer gik i 2014 sammen i VækstTeam FISK.
Fælles anbefalinger til en vækstplan for dansk fiskeri som en bæredygtig, dansk styrkeposition blev overdraget til fødevareministeren.
Se anbefalinger fra VækstTeam FISK
Se en pixi-udgave af vækstrapporten
Se bilag med input fra de enkelte organisationer i VækstTeam FISK

Her udvider havnene – Danske erhvervshavnes udvidelsesplaner 2014 og kommende år
Publikationen fra januar 2014 indeholder fakta om de 20 største havnes udvidelsesplaner:
Havnene planlægger udvidelser for 6,2 mia. kr.
Udvidelsesplanerne omfatter udvidelser på 1081 ha.
De 20 største havne havde en omsætning på 2,3 mia. kr. i 2012.
Download rapporten “Her udvider havnene” med detaljerede og konkrete eksempler på de tyve største havnes udvidelsesplaner

Manual for forretningsudvikling i de mindre havne
Danske Havnes manual fra 2014 er tænkt som en hands-on til brug for forretningsudvikling i de mindre havne.
Fokus i manualen er værdikæden, og hvor havnen kan sætte ind og skabe yderligere værdi for havnen og for kunderne.
Manualen er tænkt som et redskab til at udvide forretningen, så havnene får flere og stærkere ben at stå på.
Se Manual for forretningsudvikling i de mindre havne
Se inspiration til opstilling af forretningsmodel

Udvikling af erhvervsspecialisering, udvilingsprojekter og klynger
Download rapporter fra projektet fra 2013 med tilskud fra Fiskeriudviklingsprogrammet (EFF) 2007-2013 med deltagelse af fiskerihavnene i Skagen, Hanstholm og Hirtshals men med brugbare resultater for andre havne.
Afrapportering af projekt om optimering af fiskeriklynger
Manual til havne der vil arbejde med udvikling af klynger og udviklingsprojekter

Når der kommer et skib – aktiviteter i havne
Danske Havne har samlet en række forskellige eksempler på de afledte erhvervsaktiviteter og den lokale omsætning i forbindelse med et konkret anløb af et skib.
Se folder “Når der kommer et skib”

Samarbejde og investering i havne
Se folder “Havnenes muligheder for samarbejde og investering- eksempler”

Scroll til toppen