Godsomsætningen på danske havne efter vareart 2015-2017 (1.000 tons)

Den samlede godsomsætning lå i 2017 lidt under niveau i forhold til godsomsætningen i 2016. Godsomsætningen i de danske havne endte i 2017 på 94,6 mio. ton, hvilket altså er lidt under niveauet i 2016 på 95,8 mio. ton. Således er der tale om et fald på knapt 1,3 mio. ton, hvilket svarer til 1,3 pct.

Ses der nærmere på de respektive godsarter, er der især sket en stigning i omsætningen af stykgods. Fra 2016 til 2017 steg omsætningen af stykgods med hele 34,5 pct.

Der er siden 2015 også sket en markant stigning i omsætningen af sten, sand og grus og ligeledes har også omsætningen af containergods oplevet vedvarende positive vækstrater.

Omsætningen af både fast- og flydende bulk er derimod faldende i forhold til 2016 med hhv. 0,4 pct. og 15,3 pct.

Tilsvarende kan der noteres et markant fald i omsætningen af mineralske olieprodukter samt i omsætningen af kul. Det er især den faldende omsætning af mineralske olieprodukter, der driver det samlede fald i godsomsætningen, da mineralske olieprodukter fortsat udgør en markant andel af den samlede godsomsætning.

Såfremt omsætningen af mineralske olieprodukter udelades af det samlede regnskab, er der siden 2016 sket en stigning i den samlede godsomsætning på knapt 5 mio. ton, hvilket svarer til en vækst på ca. 6 pct.

Hent tallene bag grafen (PDF)

Opdateret den 17. maj 2018.

Næste opdatering er den 23. maj 2019.

Kilde: Danmarks Statistik