Havnekonference 2020

Grøn omstilling kræver blåt islæt. Kom og vær med!

Lovgivning

Trafik- og Bygningsstyrelsen
Den 3. februar 2014 blev ressortansvaret for maritim sikring af havne og havnefaciliteter flyttet fra Kystdirektoratet til Trafikstyrelsen.
Trafik- og Bygningsstyrelsens site for havne er der bl.a. information om maritim sikring.

Evaluering af reglerne for terrorsikring i havne
I efteråret 2012 nedsatte transportministeren en arbejdsgruppe, der skulle evaluere den danske implementering af reglerne om maritim sikring. Det har resulteret i en rapport, der bl.a. indeholder anbefaling til bedre og mere fleksibel administrationen og adgang til klage. Anbefalingerne behandles i et nedsat branchepanel under Transport- og Bygningsstyrelsen.

Læs arbejdsgruppens rapport og anbefalingers rapport og anbefalinger

Havneområdet
Den oprindelige lovgivning med fokus på snitflade mellem skib og havn. Forordning om sikring af havne og faciliteter Link

Den danske bekendtgørelse af 2012, der implementerer EU-forordningen Link

Lovforslag L46 af 27. december 2003 om sikring af havnefaciliteter m.v. – herunder løfte om konsekvensanalyse Link

Trafik- og Bygningsstyrelsens vejledning Link

Havnefaciliteter
Den udvidede lovgivning med fokus på hele havnearealet. Direktiv om havnesikring af havnefaciliteter Link

Den danske bekendtgørelse af 2010, der implementerer EU-direktivet Link

Trafik- og Bygningsstyrelsens vejledning Link

Publikationer og analyser

Omkostning forbundet med maritim sikring

FN’s (UNCTAD) beregningsmodel for omkostninger forbundet med ISPS. Rapport

Danske Havnes beregning af omkostninger i DK på baggrund af FN-model. Beregning

Dokumentation af manglende dansk overblik over effekt af terror bekæmpelse, 2011

Dansk Institut for Internationale Studier, Analyse af terrorbekæmpelse i flere sektorer og myndigheder

Dansk Institut for Internationale Studier, Publikation i forbindelse med 10 år efter 9-11

Seneste internationale præsentationer og analyser af emnet

Professor Angela Carpenter. Præsentation

Professor Angela Carpenter. Forskningsrapport

Scroll til toppen