Værktøjskasse til arbejdsmiljøhåndbog

Arbejdsmiljøhåndbogen er udarbejdet af Danske Havne i samarbejde med Arbejdsmiljøcentret.

Arbejdsmiljøhåndbogen henvender sig til alle medlemmer hos Danske Havne, og den skal bidrage med værktøjer til det daglige arbejde med arbejdsmiljø på havnene. Vi har derfor udarbejdet en værktøjskasse, der gør det simpelt og let at udforme en havnespecifik arbejdsmiljøhåndbog for alle vores medlemmer.

Håndbogen tilstræber at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling på havnene såvel som i samfundet. Den giver anvisninger til, hvordan man kan overholde de, krav som arbejdstilsynet vurderer de danske virksomheder på.

På siden her finder I hele arbejdsmiljøhåndbogen i dens grundform (PDF-format) samt alle skabelonerne til at udarbejde havnens individuelle arbejdsmiljøhåndbog (Word-format).

Læs hele arbejdsmiljøhåndbogen her: AM-håndbogen 

Materiale til udarbejdelse af arbejdsmiljøhåndbog

 – Årshjul for arbejdsmiljøaktiviteter
 – Organisationsplan AMO
 – Referat fra arbejdsmiljømøde
 – Årlig arbejdsmiljødrøftelse (færre end 10 ansatte)
 – Årlig arbejdsmiljødrøftelse (flere end 10 ansatte)
 – Kompetenceudviklingsskema AMO
 – Vurdering af sygefravær
 – APV-kortlægningsskema
 – Byggeplads-APV
 – APV-handleplanskema
 – APU-kortlægningsskema
 – Skema til registrering af ulykker og nærved-ulykker
 – Skema til analyse af ulykke eller nærved-ulykke
 – Oversigtsskema kemiske produkter
 – Skabelon arbejdspladsbrugsanvisning
 – Oversigtsskema lovpligtige eftersyn
 – Logbog interne eftersyn
 – Skema arbejdsmiljørundering
 – Skema instruktion og oplæring
 – Oversigtskema lovpligtige uddannelser
 – Pårørendeliste
 – Beredskabsplan ved brand
 – Beredskabsplan ved personskade
 – Beredskabsplan ved miljøuheld
 – Beredskabsplan ved vold og trusler
 – Rygepolitik
 – Politik for E-cigaretter
 – Lovliste

For hjælp eller yderligere information, kontakt:

Kasper Ullum
Miljøkonsulent
ku@danskehavne.dk

Tlf. 72 11 81 01