Juridisk Hotline

Danske Havne har i samarbejde med advokatfirmaet Kirk Larsen Ascanius etableret en juridisk hotline, der er gratis for medlemmerne. Kirk Larsen Ascanius har speciale i havnelovgivning.

Servicen omfatter bistand, som kan besvares telefonisk, og uden egentlig sagsbehandling.

 

Kontakt:

Du kan komme i kontakt med den juridiske hotline ved at ringe til sekretariatet i Danske Havne eller rette direkte henvendelse til den juridiske hotline hos: 

Frans Bennetsen, Advokat hos Kirk Larsen & Ascanius

Se mere her

Telefon: 76 11 54 11

Mail: havne@kirklarsen.dk

Danske Havne logo _2
Kirklarsen

Lej en DPO i Danske Havne

december 20, 2017


Som følge af den nye persondataforordning, skal selvstyrehavne udpege en Data Protection Officer (DPO) per 25. maj 2018.

 

Advokatfirmaet Kirk, Larsen & Ascanius har lavet et notat om, hvorvidt en kommunal havn må udbyde gratis wifi.

Advokatfirmaet Kirk, Larsen & Ascanius har lavet et notat vedrørende momsindberetning i det tilfælde at en kommunal selvstyrehavn modtager økonomiske tilskud fra fonde.

Folketinget vedtog i marts 2017 en ny lov, som stiller krav til, at alle virksomheder inden 1. december 2017 registrerer de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en virksomhed.

Det er muligt for de danske erhvervshavne at opnå stordriftsfordele ved at gå sammen om opgaver.