Havnelovsguiden.dk

Vi har i samarbejde med vores dygtige advokater udviklet en onlineguide, der giver en forståelse for udviklingen i havnelovgivningen - i to forskellige guides, der nøje gennemgår henholdsvis EU-havneforordningen og den nye havnelov.

Du kan finde den på www.havnelovsguiden.dk.

Havnelov

Danske havne er reguleret af havneloven. Loven sætter rammerne for havnenes organisation og virke. For Danske Havne er det vigtigt, at havnene gives de nødvendige frihedsgader til at kunne betjene sine kunder effektivt og forretningsmæssigt under hensyntagen til havnenes betydning for det lokale og regionale erhvervsliv.

Læs mere om havneloven

Havnedrift

Danske havne er underlagt lovgivning fra mindst 14 forskellige ministerier. Et udsnit af de væsentligste love og vejledninger, der berører havnedriften kan du finde her. Herudover har Danske Havne enten alene eller i samarbejde med andre udarbejdet standarder, væsentligst standardlejekontrakten, som bidrager til rammerne for effektiv havnedrift.

Læs mere om lovgivning til havnedrift

Havnes selskabsdannelse

Havneloven giver selvstyrehavne og aktieselskabshavne mulighed for at udføre f.eks. havnerelateret operatørvirksomhed eller skibsrelaterede hjælpetjenester, hvis de ikke i øvrigt tilbydes i havnen. Der er en række krav til særlig selskabsstruktur og annonceringspligt, der i givet fald skal overholdes. Danske Havne har i samarbejde med rådgivere udarbejdet forslag til, hvordan dette kan organiseres.

Læs mere om havnes selskabsdannelse

Miljøledelse

Aktiviteter i havne kan ikke gennemføres helt uden støj, støv, affald og energiforbrug
For Danske Havne er det vigtigt, at miljøhensyn tænkes ind i havnens aktiviteter, og at overholdelse af miljøreglerne kan integreres som en naturlig del af havnedriften. Det er endvidere vigtigt, at miljøreglerne ikke fører til, at medlemshavnene bliver udsat for ulige konkurrence.

Læs mere om miljøledelse

Maritim sikring

Maritim sikring har til formål at reducere risikoen for sikringsrelaterede hændelser i relation til havnefaciliteter og skibstrafik.
Transportministeriet og Trafik- og Bygningsstyrelsen er ansvarlig myndighed for lovgivningen.

Læs mere om maritim sikring

Persondata

Havne indsamler, opbevarer eller behandler personoplysninger i forbindelse med personaleadministration, adgangskontrol, videoovervågning, cookies på havnens hjemmeside og i mange andre sammenhænge. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på overholdelse af reglerne vedrørende persondata.

I forbindelse med den nye persondataforordning har Danske Havne udarbejdet en guide og en orientering om den nye forordning.

Orienteringen giver et overblik over persondataforordningens principper, og hvordan man går i gang med at kortlægge de personoplysninger man håndterer, og også hvordan man identificerer hvilke sikkerhedstiltag, der skal iværksættes for at overholde reglerne.

Læs mere om persondata

Høringssvar

Danske Havne udarbejder høringssvar til offentlige myndigheder.
Høringssvarene handler både om fortolkningsspørgsmål og andre juridiske grundspørgsmål, der berører danske erhvervshavnes virke.

Se Danske Havnes høringssvar

EU-procedure

Enkelt overblik over beslutningsprocessen i Danmark og EU i forbindelse med ny europæisk lovgivning.

Se beslutningsproces i EU og Danmark

Nye regler for evaluering af tilbud

Folketinget har den 26. februar ændret udbudsloven, så der for udbud efter den 1. juli 2019 indføres en pligt til i udbudsmaterialet at beskrive alle dele af den model, som indkomne tilbud vil blive evalueret efter.

Læs mere om dette her