Tema: Vindeventyret går gennem de danske havne

Følg havnenes engagement i vindeventyret i dag og i fremtiden!

Havnelov

Danske havne er reguleret af havneloven. Loven sætter rammerne for havnenes organisation og virke. For Danske Havne er det vigtigt, at havnene gives de nødvendige frihedsgrader til at kunne betjene sine kunder effektivt og forretningsmæssigt under hensyntagen til havnenes betydning for det lokale og regionale erhvervsliv.

Læs mere om havneloven

Havnedrift

Danske havne er underlagt lovgivning fra mindst 14 forskellige ministerier. Et udsnit af de væsentligste love og vejledninger, der berører havnedriften kan du finde her. Herudover har Danske Havne enten alene eller i samarbejde med andre udarbejdet standarder, væsentligste standardlejekontrakten, som bidrager til rammerne for effektiv havnedrift.

Læs mere om lovgivning til havnedrift

Havnes selskabsdannelse

Havneloven giver selvstyrehavne og aktieselskabshavne mulighed for at udføre f.eks. havnerelateret operatørvirksomhed eller skibsrelaterede hjælpetjenester, hvis de ikke i øvrigt tilbydes i havnen. Der er en række krav til særlig selskabsstruktur og annonceringspligt, der i givet fald skal overholdes. Danske Havne har i samarbejde med rådgivere udarbejdet forslag til, hvordan dette kan organiseres.

Læs mere om havnes selskabsdannelse

Miljøledelse

Aktiviteter i havne kan ikke gennemføres helt uden støj, støv, affald og energiforbrug
For Danske Havne er det vigtigt, at miljøhensyn tænkes ind i havnens aktiviteter, og at overholdelse af miljøreglerne kan integreres som en naturlig del af havnedriften. Det er endvidere vigtigt, at miljøreglerne ikke fører til, at medlemshavnene bliver udsat for ulige konkurrence.

Læs mere om miljøledelse

Maritim sikring

Maritim sikring har til formål at reducere risikoen for sikringsrelaterede hændelser i relation til havnefaciliteter og skibstrafik.
Transportministeriet og Trafik- og Bygningsstyrelsen er ansvarlig myndighed for lovgivningen.

Læs mere om maritim sikring

Høringssvar

Danske Havne udarbejder høringssvar til offentlige myndigheder.
Høringssvarene handler både om fortolkningsspørgsmål og andre juridiske grundspørgsmål, der berører danske erhvervshavnes virke.

Se Danske Havnes høringssvar

EU-procedure

Enkelt overblik over beslutningsprocessen i Danmark og EU i forbindelse med ny europæisk lovgivning.

Se beslutningsproces i EU og Danmark

 

Scroll til toppen