De danske erhvervshavne 2020 tror på grøn omstilling og sætter handling bag!

Læs vores nye rapport om en branche i udvikling

Havnedrift

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske havne

Bekendtgørelsen (dansk version)
Bekendtgørelsen (engelsk version)

Kontrakt om leje af havnearealer

Kontrakt om leje af havneareal - Download (PDF) - Download (Word)
Generelle bestemmelser for leje af havneareal - Download (PDF) - Download (Word)
Procedure for aflevering af havnearealer - Download (pdf) - Download (word)
Påtegning - Download (pdf) - Download (word)

Overenskomst mellem den af Danske Havne og Handel, Transport og Serviceerhvervene oprettede voldgiftsret

Overenskomsten

Isafgifter
Lov om ændring af lov om Statens Istjeneste - nr. 1122 af 4. december 2012. Læs lovgivningen
Bekendtgørelse af lov om Statens Istjeneste - nr. 131 af 6. februar 2014. Læs lovgivningen
Cirkulære nr. 9076 af 6. februar 2014 om forretningsorden for Isbrydningsrådet. Læs lovgivningen
Bekendtgørelse om isafgift for 2016. Læs lovgivningen

Bygge- og anlæg i havne

Oversigt over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring og etablering af bunkringsanlæg for LNG i Danmark (Søfartsstyrelsen). Læs lovgivningen
Almindelige betingelser for arbejder og leverencer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92). Læs lovgivningen
Vejledning om AB 92 almindelige betingelser for arbejder og leverencer i bygge- og anlægsvirksomhed. Læs lovgivningen
Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT 93). Læs lovgivningen
Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89). Læs lovgivningen
Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, 2007. Læs lovgivningen
Præsentation fra kursus om bygge- og anlægsprocessen, DAHL advokatfirma. Læs lovgivningen
Tjekliste til bygge- og anlægsprocessen i havne 2010. Læs lovgivningen

Momspakkens betydning for havne

Notat om moms på salg af fast ejendom, 2010. Læs lovgivningen
Notat om fakturering og indberetning af moms på salg af ydelser til udenlandske kunder, 2010. Læs lovgivningen

Udbud og udbudspligt for havne

Forsyningsvirksomhedsdirektivet, 2004. Læs lovgivningen
Udbudsdirektivet, 2011. Læs lovgivningen
Tilbudsloven, 2007. Læs lovgivningen

Bekendtgørelse om modulvogntog

Bekendtgørelse om det vejnet m.v., hvor kørsel med modulvogntog er tilladt, 2012. Læs lovgivningen

Scroll til toppen