De danske erhvervshavne 2020 tror på grøn omstilling og sætter handling bag!

Læs vores nye rapport om en branche i udvikling

Havneloven

Lov om havne

Se lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 her.

Se bekendtgørelse nr. 625 af 30. juni 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af kommunale selvstyrehavnes bestyrelser her.

Om havneloven

Et helt enigt Folketing har vedtaget en ny havnelov, der trådte i kraft den 1. april 2012.

Havneloven er det fundamentale grundlag for de danske havnes organisering og forretning. Derfor er det vigtigt, at loven afspejler de faktiske vilkår i branchen. Den skal have tilstrækkelig fleksibilitet til fortsat udvikling og forretningsorientering af de enkelte havne og af sektoren som helhed. Den nye havnelov rummer muligheder, der sætter fokus på at styrke den samlede konkurrenceevne.

Havneloven må nemlig ikke være en barriere. Samfundet skal kunne udnytte det potentiale, havnene ligger inde med. Derfor er det godt, at havnene nu har fået mulighed for at udbygge samarbejdet med virksomheder med tilknytning til havnen. Havnene får mulighed for at vise, at de er forretningsorienterede og fleksible. Fleksibiliteten betyder også, at havnene kan sikre forsyning af de helt nødvendige serviceydelser, så skibe kan komme i havn og effektiviteten øges.

Forud for lovens vedtagelse arbejdede et Havnelovsudvalg, som blev nedsat af daværende transportminister Hans Chr. Schmidt. Danske Havne leverede en lang række analyser og notater til arbejdet i udvalget. Materiatet finder du nedenfor.

Havnelov og lovforberedende materiale:

Se havnelov af 1. april 2012 her

Se havnelovudvalgets anbefalinger her

Se havnelovudvalgets betænkning her

Scroll til toppen