Tema: Vindeventyret går gennem de danske havne

Følg havnenes engagement i vindeventyret i dag og i fremtiden!

Havnelov og selskabsdannelse

Havneloven har givet havnene udvidede aktivitetsmuligheder. Danske Havne har udarbejdet en værktøjskasse, som skal hjælpe havnene på vej i selskabsdannelsen. Hovedformålet er at give et overblik over muligheder og krav, som grundlag for havnenes beslutninger. Udover at bestå af en række eksempler på de nye muligheder og svar på de oftest stillede spørgsmål vil der være meget konkrete paradigmer for selskabsetablering.

Ved at gå ind i overblikkene over selskabsdannelse for selvstyrehavne og aktieselskabshavne kan man komme direkte til de forskellige dokumenter, der er nødvendige for selskabsdannelse. De er gjort parat, så havnen umiddelbart kan anvende dem.

Havneloven af 2012

Skema over havnenes nye muligheder

Se Danske Havnes notat om havnelovens nye forretningsmuligheder

Se resume over selskabsetableringen for kommunale selvstyrehavne

Overblik og ofte stillede spørgsmål om selskabsetableringen for kommunale selvstyrehavne

Se resume over selskabsetableringen for kommunale aktieselskabshavne

Overblik og ofte stillede spørgsmål om selskabsetableringen for kommunalt ejede aktieselskabshavne

Se Deloitte og Moalem Weitemeyer Bendtsens oplæg til seminar om selskabsetablering den 4. juli 2012

Se Deloitte og MWB tilbud om assistance til havnenes selskabsetablering

Se notat om mulighederne for at omdanne a/s havn til selvstyrehavn

Bilag, hvortil der linkes i “Overblik og ofte stillede spørgsmål”:

1.1 Stiftelsesdokument – kontant – med bestyrelse – havn eneejer

1.2. Stiftelsesdokument – kontant – med bestyrelse – havn medejer

1.3. Stiftelsesdokument – kontant – ingen bestyrelse – havn eneejer

1.4. Stiftelsesdokument – apport – med bestyrelse – havn eneejer

1.5. Stiftelsesdokument – apport – med bestyrelse – havn medejer

2.1. Vedtægter – med bestyrelse

2.2. Vedtægter – uden bestyrelse

3.1. Ejerbog

4.1. Ejeraftale

5.1. Forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning
Kombinationen af kommunalt ejerskab til havnene og ønsket om forretningsmæssig udvikling og drift af havne, afspejler sig i de behov, der er til bestyrelsernes sammensætning og erfaring med kommerciel drift.
Læs Danske Havnes gennemgang af bestyrelsessammensætningen i havne.

Scroll til toppen