Miljøværktøjskasse

På denne side er Danske Havnes samlede miljøværktøjskasse med relevante miljønyheder og -høringer

For mere information, kontakt, Miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum på 2939 3706 eller på ku@danskehavne.dk

Danske Havne

De danske erhvervshavne er godt i gang med den cirkulære økonomi. Det er de i kraft af de virksomheder, der er placeret på havnene, og som formår at genanvende affaldsprodukter.

 

Temadag: Den nye planlov

august 31, 2017


Den nye planlov er trådt i kraft. Den slår fast, at erhvervshavne er erhvervsområder. Havnen kan få udpeget et konsekvensområde som en beskyttelseszone rundt om havnen.

For bedre at få overblik over havnenes udfordringer, tager Kasper på en række havnebesøg. Det skal hjælpe havnene med at få gavn af Kaspers erfaringer.

Fiskerne på havet har plastikforureningen på nært hold. De får plastikaffald i nettene, ser det flyde rundt i vandet og tager det med ind på land. Imens nager uvisheden om, hvad plastikplagen kan betyde for vores sundhed og på sigt for fiskeriet.

De danske erhvervshavne har gennem længere tid udtrykt en vis bekymring over de forlængede sagsbehandlingstider i Miljøstyrelsen for klaptilladelser.

Nyerhvervede skibe skal have installeret ballastvandanlæg. For skibe med en bruttotonnage på over 400 ton gælder konventionen fra september 2017, mens det for mindre skibe først gælder september 2022.