Miljøværktøjskasse

På denne side er Danske Havnes samlede miljøværktøjskasse med relevante miljønyheder og -høringer

For mere information, kontakt, Miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum på 4244 9161 eller på ku@danskehavne.dk

Miljørelaterede emner

Kampagne om affald i havet

Læs Miljøstyrelsens faktaark her

Læs Miljøstyrelsens nyhedsartikel her

Find billedmateriale til download her og her

Havplan

Find Danske Havnes orientering om havplanen her

Find præsentationer fra Søfartsstyrelsens workshop om havplanen her

Find opfølgningsnotat fra workshoppen her

Find opfølgningsnotat fra 2. interessent workshop her

Find myndighedsdata i Søfartsstyrelsens vidensgrundlag her

Planloven

Proces omkring planloven

Danske Havnes fortræde for Folketinget ifm. planloven

Danske Havnes høringssvar ifm. planloven

Danske Havnes guide til bedre forståelse af planloven.

Notat, der beskriver de muligheder der følger med den nye planlov

I Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er det muligt at søge midler til et projekt som ”understøtter en ressourceeffektiv tilgang til produkter og ressourcer”.

Lørdag d. 5. maj vil kysterne i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne være befolket af frivillige, der har travlt med at samle affald fra strande, havne og hav.