Arrest i skibe

Hvornår kan havnen foretage arrest i et skib?

Havne kan foretage arrest i skibe efter reglerne herom i Sølovens kapitel 4. Arrest efter Søloven sker med henblik på at tilbageholde skibet til sikring af de søretskrav, der er oplistet i Sølovens § 91, stk. 1. Det omfatter blandt andet havneafgifter og materialer og ydelser leveret til brug for driften eller vedligeholdelsen af skibet.

I det omfang kravet er sikret ved søpant i skibet, fx havneafgifter, stilles der ikke krav om, at skyldneren skal være ejer af skibet, for at arresten tillades. Ved arrest forstås fysisk tilbageholdelse af skibet.

Arrest skal iværksættes af havnens advokat, der indgiver begæring til fogedretten

Kan der kræves havnepenge for et skib i arrest?

Ja, der påløber havnepenge i den periode, skibet ligger i havn. Havnen skal gøre kravet gældende i forbindelse med en eventuel indfrielse af det krav, der begrunder arresten eller over for fogedretten i forbindelse med skibets salg på tvangsauktion.

Kan havnen forlange et skib i arrest flyttet?

En havn kan på grund af manglende kapacitet have et ønske om at lægge en arrestant på en anden plads eller måske endda på ankerpladsen. Det kræver en godkendelse fra fogedretten, der skal have den fornødne tillid til at skibet bliver liggende, ligesom skibet skal være sødygtigt og formentlig også bemandet.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat på e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100

Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Kirklarsen

Danske Havne logo _2