Beredskab i havne

Området er blandt andet reguleret via beredskabsloven og havmiljøloven.

Kan en kommune pålægge en havn at udarbejde en beredskabsplan?

Det kan kommunen godt. Beredskabsplanen skal udarbejdes med henblik på at bekæmpe forurening i havnen (Havmiljølovens § 35, stk. 3)

Kan en kommune pålægge havnen at sørge for, at det nødvendige materiel er til rådighed?

I forbindelse med udarbejdelsen af beredskabsplanen kan kommunen godt pålægge havnen at drage omsorg for, at det nødvendige materiale er til rådighed. Kravene må kun være rettet mod havnens normale virksomhed. Et særligt beredskab og materiel skal samordnes med det øvrige beredskab og skal forhandles med havnen (Beredskabslovens § 28, stk. 2 og 3).

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen