Bygge- og anlægsarbejder i havne

Havne bygger og udvider i stor stil. Derfor får vi ofte henvendelser, der omhandler bygge – og anlægsarbejder, herunder hvornår projekterne skal i udbud. Bygge og Anlægsprocessen er normalt reguleret af bestemmelserne i AB 92/ABT 93 og ABR 89. Disse regelsæt er udarbejdet med henblik på at regulere de overordnende aftalevilkår, men finder alene anvendelse, hvis det er aftalt mellem parterne.

Skal der søges om tilladelse inden projektet iværksættes?

Anlæg af en ny havn eller udvidelse af en eksisterende havn kræver efter Havnelovens § 2 tilladelse fra Transportministeriet. Dette gælder dog ikke, hvis udvidelsen af den eksisterende havn er inden for havnens dækkende værker, med mindre udvidelsen kræver en miljøvurdering.

Kræver projektet en miljøvurdering?

Udvidelser inden for havnens dækkende værker kræver en miljøvurdering, medmindre Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen vurderer, at projektet ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Andre udvidelser og større landanlæg, der kan besejles af skibe på over 1.350 tons, kræver ligeledes en miljøvurdering.

Hvilken entrepriseform bør man vælge?

Byggearbejder kan udføres i forskellige entrepriseformer. Ved totalentreprise står entreprenøren for det samlede byggeprojekt, herunder for den tekniske rådgivning, mens bygherren (havnen) ved fagentreprise har antaget en selvstændig teknisk rådgiver, ligesom bygherren har direkte kontraktforhold til hver enkelt fagentreprenør. Det stiller større krav til bygherren at gennemføre et byggeprojekt i fagentreprise end i totalentreprise, men det vil som udgangspunkt være dyrere at gennemføre et byggeri i totalentreprise end i fagentreprise. Der findes forskellige mellemformer, herunder hovedentreprise, hvor flere fag er samlet under en entreprenør. Det er ikke muligt kort at redegøre fyldestgørende for byggeriets forskellige organiseringsformer eller at opstille generelle kriterier for, hvilken entrepriseform, der er den mest velegnede.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen