LNG ved anlægsarbejder, arbejdsmiljø, sikkerhed, miljø og sikring

Søfartsstyrelsen har udarbejdet et notat om de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring og etablering af bunkringsanlæg for LNG i Danmark.
Forholdene vedrører: Sikkerhed, Miljø, Sikring, Arbejdsmiljø og Anlægsarbejder.

På grund af lokale, geografiske eller anlægsmæssige forskelle er det ikke muligt at udarbejde en egentlig vejledning vedrørende bunkring og etablering af bunkringsanlæg til LNG. Dette notat skal derfor mere betragtes som en oversigt over gældende regler, relevante myndigheder mv.

Det anbefales, at havne med LNG-projekter på et tidligt i processen går i dialog med de relevante parter.

Læs Søfartsstyrelsens vejledning på dansk eller engelsk:
LNG oversigt over regler-dk
LNG oversigt over regler-uk

Se nærmere på følgende link:
http://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Skibssikkerhed/BatteriLNGolie/Sider/default.aspx 

Hvad er LNG
LNG er naturgas (overvejende methan), der er blevet konverteret til flydende form for at lette opbevaring eller transport. Processen fra gas til flydende form involverer afkøling af gassen til omkring -162 grader og fjerner visse urenheder såsom støv og kuldioxid. Som en væske, LNG fylder omkring 600 gange mindre i volumen end gas ved standard lufttryk. Dette gør det muligt at transportere gas over lange afstande, uden brug af rørledninger, typisk i specialdesignede skibe eller tankvogne. Når den når sin endelige destination er det normalt igen forgasset og distribueres gennem gasnet - ligesom gas fra rørledninger. LNG er også i stigende grad benyttet som et alternativt brændstof til skibe og lastbiler.

Europa-Kommissionen har den 16. februar 2016 udsendt en orientering om EU's strategi i forhold til LNG. Læs den her

Danske Havne logo _2