Moms på salg af ydelser til udenlandske kunder i EU

Den danske momslov blev i 2010 ændret. Det betyder, at havne ikke længere skal opkræve moms på salg af ydelser til udenlandske virksomheder i EU. Derimod skal havnen indberette salget til SKAT.
Pligten til at afregne moms af ydelser hviler i stedet på havnens udenlandske kunder. Her er tale om såkaldt omvendt betalingspligt (”reverse charge”), som betyder, at kunden skal afregne moms i sit hjemland.

Hvilke typer ydelser er omfattet?

Ydelser vedrørende lastning, losning, omladning og lignende på den danske havns område vil være omfattede af de nye regler. Det er typisk ydelser som:

  • Skibsafgifter
  • Kaj/vareafgifter
  • Lodsning
  • Bugsering
  • Trosseføring
  • Rengøring af kajer, affaldshåndtering
  • Opsætning af afspærring etc.
  • Modtagelse af jord, aske og særligt affald
  • Udlejning af opbevaringskapacitet

Danske havne skal derfor ikke opkræve dansk moms af disse ydelser, når de sælges til udenlandske virksomheder. Hovedreglen er istedet, at der skal betales moms i købers hjemland.

Der er visse undtagelser til hovedreglen.

Hvilke typer ydelser er undtaget?

Følgende ydelser er ikke omfattet af dette udgangspunkt:
•Ydelser vedrørende fast ejendom
•Personbefordring
•Adgang til arrangementer vedrørende kultur, kunst, sport, videnskab, herunder messer m.v. samt ydelser i tilknytning hertil
•Restaurant og catering ydelser
•Korttidsudlejning af transportmidler

Disse ydelser skal som udgangspunkt momses, det sted ydelsen leveres.
Er der tale om ydelser vedrørende fast ejendom skal der betales moms det sted, ejendommen er beliggende. Er der tale om ydelser vedrørende en ejendom i Danmark, skal der derfor opkræves dansk moms heraf. Det kan f.eks. være havnens udlejning af arealer eller pakhuse til udenlandske kunder.

Har havnen pligt til at indberette salg af ydelser?

Der gælder særlige krav til indberetning til SKAT m.v. ved salg af ydelser til udenlandske virksomheder i EU.

Havnen skal anføre kundens momsnummer på fakturaen. Fakturaen skal derudover være påført teksten ”reverse charge”, hvilket betyder, at kunden afregner momsen i eget hjemland.
Endelig har havnen pligt til at listeindberette samtlige salg af ydelser til virksomheder i andre EU-lande til SKAT.
Formålet med listeindberetningerne er at give medlemslandene et bedre kontrolberedskab i bekæmpelsen af momssvig i EU.
I visse tilfælde undtages havnen fra at listeindberette salget. Det drejer sig særlig om salg af ydelser, der er fritaget for moms i kundens hjemland.

Hvor skal havnenen indberette og hvor ofte?

Indberetningen skal ske månedligt på SKATs hjemmeside, www.skat.dk, under virksomhed tastselv-funktion.

Læs mere i Notat vedr. moms på ydelser
Styresignal fra SKAT af 3. april 2014 her (pdf)

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat på e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen