Moms ved udlejning af fast ejendom

Udlejning af fast ejendom er som udgangspunkt ikke nogen momspligtig aktivitet. Det er dog muligt for ejeren af en ejendom at lade udlejningen af ejendommen frivilligt momsregistrere. Registreringen forudsætter, at eksisterende lejere tiltræder anmodningen om momsregistreringen.

Momsregistreres udlejningen skal der opkræves moms af lejen, herunder forudbetalt leje, af depositum og af andre ydelser, som opkræves af udlejer som del af lejeforholdet, herunder vedrørende forsyning af det lejede med vand og varme.

Udlejer får samtidig mulighed for at fratrække moms på udgifter afholdt vedrørende ejendommen.

Afregistreres udlejningen af ejendommen på ny skal der efter nærmere regler herom ske betaling af den moms, som ejeren har fratrukket inden for som udgangspunkt de seneste 10 år.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat på e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen