Nødområder og nødhavne

Hvor er de udlagte nødområder?

Marinestaben har med de udlagte nødområder fået mulighed for at henvise skibe med behov for assistance til disse mere rolige områder, hvor mulighederne for at begrænse en forureningsrisiko eller at øge sejladssikkerheden er bedre. Det er MAS’en, der koordinerer indsatsen. Områderne er udlagt direkte ved bekendtgørelse om nødområder og planer og fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen. Ændringer i udlægning af nødområder skal ske i dialog med de berørte havne.

Hvis havnen er udlagt som nødhavn, skal havnen så foretage sig ekstra?

Havnen eller dele af en havn kan være udlagt som nødområde. Det er Naturstyrelsens opgave at udarbejde nødplaner. Der stilles ikke krav til havnens beredskab ud over det beredskab, der skal være etableret af hensyn til havnens normale aktiviteter. Der er i planerne taget højde for det eksisterende nationale og lokale beredskab, og det er også heri, at evt. ændringer skal ske.

Hvordan sikrer havnen sig mod tab, hvis et skib i nødhavn forårsager skade?

MAS/Marinestaben kræver efter havmiljøloven i de fleste tilfælde sikkerhedsstillelse hos skibets ejer for sine udgifter til beredskabs- og bekæmpelsesudgifter, der opstår på havet og i de kystnære områder. Havnen kan også selv kræve sikkerhedsstillelse, men ifølge havmiljølovens § 37, stk. 4 kan Miljøministeren stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde, for udgifter, som havnen kan få ved at modtage et skib med behov for assistance. Der er udarbejdet en særlig formular, som kan findes her.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen