Tilbudsloven

Tilbudsloven indeholder udbudsregler, som supplerer EU-udbudsreglerne. Tilbudsloven omfatter alene bygge- og anlægskontrakter. Tilbudsloven indeholdt tidligere et Afsnit II om vare- og tjenesteydelseskontrakter. Disse regler er imidlertid ophævet med vedtagelsen af Udbudsloven og erstattet af regler om kontrakter med eller uden klar grænseoverskridende interesse.

Tilbudslovens regler om bygge- og anlægsarbejder skal følges af kommunale havne og selvstyrehavne, hvis kontraktværdien er under ca. 41,3 mio. kr., også selv om bygge- og anlægsarbejdet er til brug for forsyningsvirksomheden (Se alle tærskelværdierne her). Det er også tilfældet for kommunale aktieselskabshavne, som opfylder betingelserne for at være en ”ordregivende myndighed”.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havne sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen