Udbudsregler og kommunale havne

En kommunal havn er som en del af kommunen en offentlig myndighed, som udøver forsyningsvirksomhed.

Kontrakter om indkøb til brug for forsyningsvirksomheden

Kontrakter om indkøb til brug for forsyningsvirksomheden udbydes efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvis kontraktværdien overstiger en tærskelværdi på 3.298.179kr. (varer og tjenesteydelser) eller ca. 41,3 mio. kr. (bygge- og anlægsarbejder). Tærskelværdierne er gældende for 2018/2019.

Bygge- og anlægsarbejder skal udbydes i henhold til Tilbudsloven, hvis kontraktværdien ikke overskrider en tærskelværdi på ca. 41,3 mio. kr. i Forsyningsvirksomhedsdirektivet (se alle tærskelværdierne for udbud her).

Andre kontrakter

Kontrakter om varer eller tjenesteydelser til brug for andet end forsyningsvirksomheden er omfattet af Udbudslovens afsnit IV, hvis kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. Dette indebærer en pligt til at annoncere kontrakten. Kontrakter om bygge- og anlægsarbejder til brug for andet end forsyningsvirksomheden skal udbydes efter Udbudsloven hvis kontraktværdien overstiger en tærskelværdi på 39 mio. kr. og ellers efter Tilbudsloven.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne
Kirklarsen