Udbudsregler og kommunale selvstyrehavne

En kommunal selvstyrehavn er som en del af kommunen en offentlig myndighed, som udøver forsyningsvirksomhed.

Der skal skelnes mellem ordrer, der vedrører havneaktiviteter og opgaver, der ikke vedhører havneaktiviteter. Ordrer, der vedrører havneaktiviteter, skal i EU-udbud, hvis forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier overskrides. Tilbudslovens § 3, stk. 2, og § 7 (hhv. vedståelsesfrist og retten for tilbudsgivere til at være til stede ved åbning af tilbuddene) skal overholdes.

Hvis forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier ikke overskrides, gælder det samme som for ordrer, der ikke vedrører havneaktiviteter. Hvis man har ordrer, der ikke vedrører havneaktiviteter, skal de i udbud, hvis havnen er ”ordregiver”. Udbuddet skal foregå efter Tilbudsloven, og hvis tærskelværdierne heri overskrides – og efter Udbudsdirektivet, hvis tærskelværdierne heri overskrides.

Kontrakter om indkøb til brug for forsyningsvirksomheden

Kontrakter om indkøb til brug for forsyningsvirksomheden udbydes efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvis kontraktværdien overstiger en tærskelværdi på 3.298.179 kr. (varer og tjenesteydelser) eller ca. 41,3 mio. kr. (bygge- og anlægsarbejder).

Bygge- og anlægsarbejder skal udbydes i henhold til Tilbudsloven, hvis kontraktværdien er under en tærskelværdi på ca. 41,3 mio. kr. i Forsyningsvirksomhedsdirektivet (se alle tærskelværdierne for udbud her).

Andre kontrakter

Kontrakter om varer eller tjenesteydelser til brug for andet end forsyningsvirksomheden er omfattet af Udbudslovens afsnit IV, hvis kontrakten har en klar grænseoverskridende interesse. Dette indebærer en pligt til at annoncere kontrakten. Kontrakter om bygge- og anlægsarbejder til brug for andet end forsyningsvirksomheden skal udbydes efter Udbudsloven hvis kontraktværdien overstiger en tærskelværdi på 41,3 mio. kr. og ellers efter Tilbudsloven.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne
Kirklarsen