Udbudsregler om kommunale aktieselskabshavne

Kontrakter om indkøb til brug for forsyningsvirksomheden

Kontrakter om indkøb til brug for forsyningsvirksomheden skal udbydes efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet hvis kontraktværdien overstiger en tærskelværdi på 3.298.179kr. (varer og tjenesteydelser) eller ca. 41,3 mio. kr. (bygge- og anlægsarbejder). Tærskelværdierne er gældende i 2018/2019 (se alle tærskelværdierne for udbud her).

Der skal skelnes mellem ordrer, der vedrører havneaktiviteter og opgaver, der ikke vedhører havneaktiviteter. Ordrer, der vedrører havneaktiviteter, skal i EU-udbud, hvis forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier overskrides. Tilbudslovens § 3, stk. 2, og § 7 (hhv. vedståelsesfrist og retten for tilbudsgivere til at være til stede ved åbning af tilbuddene) skal overholdes.

Hvis forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier ikke overskrides, gælder det samme som for ordrer, der ikke vedrører havneaktiviteter. Hvis man har ordrer, der ikke vedrører havneaktiviteter, skal de i udbud, hvis havnen er ”ordregiver”. Udbuddet skal foregå efter Tilbudsloven, og hvis tærskelværdierne heri overskrides – og efter Udbudsloven, hvis tærskelværdierne heri overskrides.

Det må konkret vurderes, om en kommunal aktieselskabshavn opfylder betingelserne for at være en ”ordregivende myndighed” ved indgåelse af kontrakter til brug for andet end forsyningsvirksomheden.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne
Kirklarsen