Velfærdsfaciliteter på havne

De ansatte, der arbejder i virksomhederne på havnen, skal have stillet velfærdsfaciliteter til rådighed. Det er havnen, der er ansvarlig for, at der er faciliteter, selvom havnearbejderne ikke nødvendigvis er ansat af havnen - men af havnevirksomheder.

Er havnen forpligtet til at stille velfærdsfaciliteter til rådighed for havnearbejderne?

Havneejerne har ansvaret for at etablere velfærdsfaciliteter for havnearbejderne. Det er afgjort af Arbejdstilsynet i 2002 med henvisning til bekendtgørelse nr. 181 af 18. maj 1965 om regulativ for lastning og losning af skibe §§ 22-26, samt § 33, stk. 4. Beskæftigelsesministeriet har senest i 2004 bekræftet reglernes fortsatte gyldighed.

Hvilke faciliteter skal havnen stille til rådighed?

Havnen er forpligtet til bl.a. at stille omklædnings-, toilet- og opholdsrumsfaciliteter til rådighed jf. regulativ for lastning og losning af skibe §§ 22-26.

Kan havnen lade brugerne afholde udgifterne?

Arbejdstilsynets afgørelse får ikke betydning for, om havnen kan beslutte at kræve betaling for anvendelse af velfærdsfaciliteterne. Danske Havnes fortolker derfor reglerne således, at det er op til den enkelte havn, om udgifterne skal brugerfinansieres eller dækkes af havnen. Se Havnepolitisk information nr. 11 af 18. december 2002

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen