Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse

Er det muligt at undtage visse strækninger fra vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse?

Havnen er som grundejer underlagt det almindelige grundejeransvar, der kan karakteriseres som et skærpet culpaansvar. For at minimere dette skærpede ansvar mest muligt kunne det være en mulighed, at havnen i sine takster eller forretningsbetingelser gør opmærksom på, efter hvilke retningslinjer glatførebekæmpelse finder sted. Fx.: ”I vinterhalvåret d. 1/10 - 31/3 salter/rydder havnen veje indenfor havnens område. Under normale omstændigheder startes saltningen kl. 04.” Med blandt andet tidsangivelsen er der indikeret et tænkeligt starttidspunkt for ansvarets indtræden.

Man skal i denne forbindelse være opmærksom på, at en sådan begrænsning af ansvaret forudsætter at skadelidte har adgang til at gøre sig bekendt hermed. Det kunne derfor være en mulighed for havnen at gøre opmærksom herpå ved tydelig skiltning. Havne kan sørge for, at skiltningen tydeligt viser, hvor der  bliver renset og saltet/vedligeholdt på kajanlæg, stier og veje. Ved at skilte, at der kun undtagelsesvis eller slet ikke vil blive ryddet sne og renholdt indenfor et område (og færdsel er på eget ansvar), vil havnen kunne begrænse sin vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse af færdselsområder på havnen. En tydelig skiltning, der indikerer færdsel på eget ansvar vil indgå som et del i vurderingen af, hvorvidt en eventuel skadelidt kan kræve erstatning af havnen som konsekvens af skade pådraget pga. manglende glatførebekæmpelse.

Praktisk og Forsikring

Praktisk er det en mulighed at rydde nogle broer for sne og lade andre områder være ’afspærret’ område. Altså samle aktiviteter så der er mindre at vedligeholde.

Der er også mulighed for at tegne en tillægsforsikring, der dækker i tilfælde af at der skulle være fald som følge af glatte færdselsområder.

Hvis du har flere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Danske Havnes sekretariat e-mail danskehavne@danskehavne.dk telefon +45 7211 8100
Danske Havnes juridiske hotline på havne@kirklarsen.dk eller på +45 7611 5411, læs mere her

Danske Havne logo _2 

Kirklarsen