Tilskud til havnes udviklingsprojekter

Danske Havne kortlægger løbende tilskudsmuligheder og medfinansiering for projekter i havne. 
Nedenfor er en række danske og europæiske tilskuds- og finanseringsordninger. Listen vil løbende blive opdateret.
Bliver du opmærksom på ordninger og muligheder, der endnu ikke er omfattet af listen, så kontakt gerne Danske Havnes sekretariat

Hjælp til at finde den rette pulje

Havne kan få bistand til at finde midler blandt de mange forskelligartede programmer med hver sit krav til projektindhold, samarbejde, beløbsstørrelse m.m.

Regioner og kommuner
Nogle af EU-kontorernes hovedformål er at skabe en international tankegang i kommunerne og at hjælpe med at hjemtage EU-midler til lokale projekter. 
EU-kontorerne kan hjælpe med at finde det rette program til et projekt, til at finde de rette kontakter og kan ansættes som konsulent til ansøgning af midler.

Transportministeriet
For havne omfattet af Europa-Kommissionens TEN-T prioritering (se på digitalt kort) er der mulighed for at ansøge om midler fra programmet Connecting Europe Facility (CEF), der indholder havne-programmerne Motorways of the Sea og TEN-T. Programmerne administreres af EU's Innovation & Networks Executive Agency (INEA). Transportministeriets internationale kontor er ansvarlig for danske projekter og kan kontaktes for at sikre projektets match med program, deadlines, øvrig kontakt til INEA m.m.

Find en rådgiver
EU-DK Support er en fælles indgang til EU-støtte, som understøttes af et stærkt netværk af EU-rådgivere på tværs af fagområder, landsdele og EU-programmer. EU-DK Support samler alle de rådgivere, der kender EU’s mange forskellige støtteprogrammer – fra forskning, innovation, kultur og erhvervsudvikling.

Oversigt over tilskudsprogrammer

Navn Type Tilskud til (ex) Beløb Med-finansering
Bornholmsk beskæftigelsesfremme Alene / Flere

Konsulentbistand, foredragsholdere, materialer, messedeltagelse, studieophold, viden- og teknologioverførsel, nyhedsundersøgelser, patenter, patentundersøgelser m.m.

Ikke defineret Ja - 50 pct.
Christian Nielsen Fond Alene / Flere

Produktudvikling, fiskeri

250.000 kr. Nej
Danmarks Grønne Investeringsfond Alene / Flere

Miljømæssige besparelser, anlæg til vedvarende energi og større ressourceeffektivitet

Min. 2 mio. kr. og max 100 mio. kr. Ja
Den Danske Maritime Fond Alene / Flere

Udvikling af ballastvandsbehandlingsanlæg, konferencer, research

Ingen fastsat grænse Ja/nej
Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF) Alene / Flere

Der er fokus på to typer af projekter: Projekter, der bidrager til at gennemføre landingsforpligtelsen og infrastruktur i fiskerihavne og landingssteder

Op til 3,7 mio. kr. Ja - 50 pct.
EU’s Regionalfond og EU’s Socialfond 2014-2020 Alene / Flere

Medfinansiering til regionale projekter indenfor temaerne innovation, iværksætteri, inklusion, uddannelse og beskæftigelse. En pulje til bæredygtig grøn byudvikling og en national pulje til projekter, der går på tværs af regionerne.

Beløb under 250.000 kr. og beløb over 250.000 kr. Ja
Intelligent, grøn og integreret transport – Horizon 2020 Alene / Flere

Udvikling af europæiske ressourceeffektive, sikre og miljøvenlige transportsystemer

Ingen fastsat grænse Ja
Interreg støtte til projekter om cirkulær økonomi Alene / Flere

I Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er det muligt at søge midler til et projekt som ”understøtter en ressourceeffektiv tilgang til produkter og ressourcer”.

Krav til din ansøgning
Cirkulær økonomi projekter kan søge inden for følgende områder:

Innovation: mål 1.1 og 1.2.
Grøn Økonomi: mål 2.1, 2.2 og 2.3.
Transport: mål 3.3.
I ansøgningen skal du forklare, hvordan dit projekt vil kunne bidrage til at opnå det mål, du har valgt.

max 50.000 EUR
Lokale Aktionsgrupper – LAG midler 2014-2020 Alene / Flere

Projektudvikling, materielle omkostninger, immaterialle omkostninger, markedsføring, etablering af klynger og netværk, salgsfremtstød

Min. 50.000 kr. Ja
Markedsmodningsfonden Alene / Flere

Du kan søge Markedsmodningsfonden om enten tilskud til test og tilpasning af dit produkt eller serviceydelse eller en garanti, der giver køberen tryghed.

Afventer program for 2016. Ja
Miljøteknologiske løsninger (MUDP) Alene / Flere

Tilskud til udvikling, test og demonstration af ny miljøeffektiv teknologi

Ingen fastsat grænse Ja
Realdania Alene / Flere

Havnebad, integration- bydels- og lokalplanlægning, events

Ingen fastsat grænse Ja
Seed Money Facility Alene / Flere

Muligheder for finansiel hjælp til opstart af projekt omkring ren skibsfart (affald, brændstof m.m.)

50- 100.000 EUR i en periode på 12 måneder Ja
Små og mellemstore virksomheder – Horizon 2020 Alene / Flere

Alle dele af innovationsprocessen fra undersøgelse af realiseringsmulighed og kommercielt potentiale til udvikling, demonstration og markedsintroduktion.

Afhænger af det konkrete program Ja
Transeuropæisk Transportnetværk (TEN-T) Alene / Flere

Projekter der fjerner flaskehalse, skaber multimodal sammenhæng og effektivitet samt fremmer bæredygtighed og ressourceforbrug

Ingen fastsat grænse Ja
Vækstfonden – ansvarlige lån Alene / Flere

Et Ansvarligt lån er en mellemting mellem fremmedkapital og egenkapital og er med til at øge virksomhedens soliditet.

Min lån på 2 mio. kr. Ja.
Vækstfonden: Vækstkaution Alene / Flere

Vækstkautionen er et supplement til de sikkerheder, du selv stiller, og giver dig dermed lettere adgang til den nødvendige finansiering.

Op til 2 mio. kr. Ja
Vækstforum – Syddanmark Alene / Flere

medfinanseringer af projekter under regional-struktur og udviklingsprogrammer

Varierer efter projekt Ja
Vækstforum Hovedstaden Alene / Flere
Vækstforum Midtjylland Alene / Flere

Energi, turisme, iværksætteri, fødevarer, innovation og forretningsudvikling

Varierer efter projekt Ja
Vækstforum Nordjylland Alene / Flere

Medfinansering til interreg-projekter, fokus på forskning, innovation og udvikling

Varierer efter projekt Ja
Vækstforum Sjælland Alene / Flere

Erhvervsudvkling og innovation og anlægsinvesteringer

Varierer efter projekt Ja