DEBAT: De svenske havnevirksomheder forsvandt, fordi de ikke havde viljen til at investere i fremtiden.Danmark bør stille sig selv spørgsmålet, om der ikke er mere brug for at give havnene fri frem for at indføre en ny lovgivning med end flere snærende bånd og bureaukrati.

Mange danske havne arbejder i disse år med at specialisere sig inden for bestemte segmenter. Men i Fredericia er specialet at satse bredt, hvilket to store projekter også bidrager til disse år.

Kalundborg Havn havde et 2017-regnskab, som blev bedre end budgetteret og bedre end året før. Desuden er havnens udvidelse med Ny Vesthavn rigtig godt potentiale for ny vækst og arbejdspladser. Det ligger helt fast, at Ny Vesthavn åbner for store udviklingsmuligheder.

Havnekonferencen 2018 var i høj grad præget af havnenes møde med fremtiden. Havnenes transformation blev undersøgt af 250 deltagere gennem emner som digitalisering, cirkulær økonomi og ocean eco-nomy, som vil præge den fremtid, som erhvervshavnene går i møde.

”En uddybning af sejlrenden vil have stor betydning for alle havnens virksomheder", siger havnechef i LollandErhvervs, Jørgen Buhl, og fortsætter, "vi har de seneste år set en stor tilvækst på havnen og den bruttotonnage, der kommer til havnen. Uddybningen skal sikre, at denne udvikling fortsætter."