Mangel på fælles retningslinjer for statsstøtte skævvrider konkurrence mellem EU-havne Det er en offentlig hemmelighed, at fortolkningen af statsstøtteregler i forhold til havne varierer fra medlemsland til medlemsland. Derfor har...

Magnus Heunicke, vores nye transportminister, om havnepakker, havnenes rolle som vækst og værdiskabere i lokalsamfundet og besøg på Grenaa Havn Hvor ser du som transportminister styrkerne ved danske erhvervshavne? “Jeg...

Det Blå Danmark samarbejder om at sikre, at maritime forslag til regeringens innovationsinitiativ INNO+ bliver realiseret via et samfundspartnerskab. Der forventes udbudt 30-50 mio. kr. Regeringen afsatte i oktober 2013 nye midler...

Der sælges fisk fra kutter i Stubbekøbing Havn som aldrig før Skipper Ole Kristensen og det gode skib Elly Kynde/HM 447 har fået tilladelse til at sælge fisk direkte over...

Danske Havne har en vision: De danske havne skal være Europas bedste havne. Derfor skal Danske Havnes ambition om at styrke havnene som virksomheder forfølges. Det sker på Havnekonference 2014...

ESPO tager nye skridt mod en konference der i højere grad afspejler havnes aktuelle udfordringer og muligheder for at stimulere erhvervsudvikling og jobsikring Hvert år arrangerer havnenes europæiske brancheorganisation ESPO...

Vækstplan for fødevarer mangler fokus på dansk styrkeposition i fiskeriet Indlæg bragt i Fiskeritidende januar 2014 af Uffe Steiner Jensen, formand Danske Havne og Bjarne Løf Henriksen, rådgiver Danske Havne...