Havne beliggende fra Skagen og ned, med undtagelse af havne på vestkysten, betaler en årlig isafgift, der dækker udgifterne for drift af statens istjeneste.

Direktørens Hjørne

oktober 8, 2018

Efter fire måneder og mere end 30 havnebesøg overalt i landet er jeg blevet lidt klogere på, hvor vi i Danske Havne skal lægge vores kræfter i den kommende tid....

Danske Havne afholdt d. 20.-22. august 2018 i samarbejde med de danske ambassader i Riga og Vilnius en studietur til havnene i Liepaja, Letland og Klaipeda, Litauen for interesserede medlemmer. Der deltog 5 repræsentanter fra fire danske havne. Desuden deltog to danske rederier og en udstyrsvirksomhed.

Hirtshals Havns bestyrelse har på sit seneste møde besluttet, at havnen skal have fokus på FN's 17 Verdensmål, og at havnen i sin drift og sine udviklingsaktiviteter skal prioritere løsningsmodeller og investeringer, der understøtter de globale målsætninger.

Havnenes europæiske samarbejdsorganisation, European Sea Ports Organisation, har netop lanceret PortInsights systemet til deling af data angående trafik, governance og miljøforhold. Tanken er, at én fæl-les platform ikke alene skal gøre det let for den enkelte havn at rapportere, men også sammenligne sin egen situation med andre havne på nationalt eller europæisk plan.