Nyheder

Havnekonference 2014 “Europas bedste havne”

Mød havnene – bliv udstiller på Havnekonferencen Er du leverandør til havne? Har du ydelser eller grej, som du gerne vil vise frem for havnenes beslutningstagere? Så har Danske Havne et tilbud: Bliv udstiller på Havnekonference 2014. Danske Havne holder havnekonference hvert andet år, hvor vi samler branchen. I år  mødes havnenes ledende medarbejdere, havnebestyrelsesmedlemmer …

Havnekonference 2014 “Europas bedste havne” Læs videre »

Assens, Faaborg, Bornholm, Holstebro-Struer, Nakskov, Rømø og Sønderborg havne = arbejdsgruppe for forretningsudvikling

De mindre havne har nedsat en arbejdsgruppe, der er i fuld gang med at udarbejde en manual for forretningsudvikling for de mindre havne Forretningsudvikling og – strategier i de mindre havne er i fokus i arbejdsgruppen af mindre havne. Hvor forudser havnen, at indtjeningen vil være om fem år, hvor er udfordringerne, der skal løses, …

Assens, Faaborg, Bornholm, Holstebro-Struer, Nakskov, Rømø og Sønderborg havne = arbejdsgruppe for forretningsudvikling Læs videre »

Tilskudsmuligheder – Maritime teknologier og LAG-ordning

Maritim teknologi i MARTEC regi og LAG-ordningen for 2014-2015 har åbnet for nye ansøgninger Der er opnået politisk enighed om fordelingen af LAG-midler. NaturErhvervstyrelsen forventer derfor at kunne åbne for første ansøgningsrunder for projektstøtteordningerne i det nye Landdistriktsprogram i løbet af foråret. For havnene er der tale om midler under ø-midler og landdistriktsudvikling. I 2014-2015 …

Tilskudsmuligheder – Maritime teknologier og LAG-ordning Læs videre »

Dårligere service med ændringer i lodsloven

Erhvervsministeriet har analyseret lodsområdet og har udsendt udkast til lovforslag. Danske Havne er meget bekymret. Dårligere og dyrere lods kan blive resultatet for 75 ud af 85 erhvervshavne Søfartsstyrelsen har udarbejdet analyse af det danske lodsmarked og udkast til ændring af lodsloven. Danske Havne er skeptisk over for forslaget. Der er brug for effektiviseringer af …

Dårligere service med ændringer i lodsloven Læs videre »

Attraktive SKI aftaler, der dækker havne

Skal I udvide havnen? Udbedre stormskader? Rense op i sejlrenden eller bassinerne? SKI har fra 1. februar 2014 indgået nye delaftaler for havne og vandbygning. Aftalerne dækker rådgivningen. De nye aftaler tager udgangspunkt i maksimalpriser, der som udgangspunkt kan give en besparelse på rundt regnet 10 % i forhold til tidligere aftaler. Selve udbuddet er …

Attraktive SKI aftaler, der dækker havne Læs videre »

Havnekonference 2014

Mød transportministeren, transportordførerne, Søfartsstyrelsens direktør, rederiforeningens vicedirektør, havnedirektører og mange, mange flere, når Danske Havne den 1. til 3. april 2014 inviterer til Havnekonference 2014 i Grenaa. Tilmelding på www.danskehavne.dk Europas bedste havne. Det er Danske Havnes vision, at de danske havne skal være Europas bedste. Ambitionen er derfor at give havnene inspiration og viden. …

Havnekonference 2014 Læs videre »

Togfonden giver flere tog på Hirtshals Havn

Infrastruktur skaber vækst og arbejdspladser. Det gælder også, når Togfonden skal udmøntes. Kan vi flytte noget trafik væk fra vejene, forbedrer vi tilgængeligheden, sikkerheden og klimaet. Ud over timedrift mellem de store byer, bliver der også plads til forbedret samspil mellem havn og bane i Hirtshals. Et ønske, der også har været fremført i Danske …

Togfonden giver flere tog på Hirtshals Havn Læs videre »

Danske Havnes generalforsamling 2014

Danske Havne holder generalforsamling den 3. april 2014 i Grenaa. De nye vedtægter, der blev vedtaget i oktober 2013 træder i kraft. De skal blandt andet bruges, når der skal vælges ny bestyrelse Danske Havne har det seneste halve år været i gennem en organisatorisk modernisering. Båndene til KL er kappet, og Danske Havne er …

Danske Havnes generalforsamling 2014 Læs videre »

Ekstra EU midler til fiskerihavne

2014 bød fra start på en god nyhed til fiskerihavnene, der kan ansøge om ekstra EU tilskud til projekter, som styrker havnene som full service havne Godt nyt for danske fiskerihavne. Midler der er til overs fra den Europæiske Fiskeri Fond (EFF) i perioden 2007-2013 fordeles i 3 puljer. Den ene går til projekter i …

Ekstra EU midler til fiskerihavne Læs videre »

Leder: Havne skal have rimelige konkurrencebetingelser

Havne skal være tilgængelige og lette at komme til. Ellers bliver både de og skibsfarten valgt fra. Havnene udvikler og udvider. Men staten må også gøre sit. De seneste eksempler på ny lodslov og ny stormflodslov er eksempler på, at det ikke altid er tilfældet Uffe Steiner Jensen, formand Danske havne investerer i havneanlæg, vedligeholder …

Leder: Havne skal have rimelige konkurrencebetingelser Læs videre »

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen