De danske erhvervshavne 2020 tror på grøn omstilling og sætter handling bag!

Læs vores nye rapport om en branche i udvikling

Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2. oktober: Viden og inspiration til strategilægning og opfølgning

Årets konference for bestyrelser i offentligt ejede selskaber sætter fokus på viden og inspiration til arbejdet med strategi og samarbejde mellem bestyrelse og ledelse. Danske Havne er medarrangør. Sæt kryds i kalenderen den 2. oktober 2014 Danske Havne er medarrangør af Årets Offentlige Bestyrelseskonference ”Bestyrelsens strategiske fodaftryk”. Emnet tager udgangspunkt i det arbejde, som de …

Årets Offentlige Bestyrelseskonference 2. oktober: Viden og inspiration til strategilægning og opfølgning Læs videre »

Leder: Lidt sommertanker – Global handelskrig og hvorfor har Danmark så mange havne

Danmark har mange havne. Relativt flere end andre lande. Kan det forklares? Her gives et forsøg på en delvis forklaring, og det trækker tråde til Kinas afvisning af alliancen mellem verdens tre største container rederier, P3. Der er noget, der ligner Sekretariatschef Tom Elmer Christensen, Danske Havne Der er mange og gode grunde til, at …

Leder: Lidt sommertanker – Global handelskrig og hvorfor har Danmark så mange havne Læs videre »

Dønningerne har lagt sig med lodsloven

Udsigten for havnene var markant dårligere service til markant højere priser. Heldigvis har lodsloven rykket sig meget siden det første udkast og frem mod den lov Folketinget vedtog den 11. juni 2014. Danske Havne har været optaget af at sikre alle skibe adgang til lods til alle havne på rimelige vilkår. Danske Havne takker politikerne …

Dønningerne har lagt sig med lodsloven Læs videre »

Optimisme trods fald i godsomsætning

Godsomsætningen i de større danske havne faldt med næsten 8 procent i 1. kvartal 2014 i forhold til 1. kvartal 2013. Hvordan harmonerer det med den generelle optimisme i danske havne? Godt, for der er gode forklaringer. Nedgang i kultransporterne og lukning af færgerute forklarer langt det meste. Krisen i Ukraine fik mange til at …

Optimisme trods fald i godsomsætning Læs videre »

Interview med borgmester Winni Grosbøll

Borgmester Winni Grosbøll om krydstogtsindustrien, hvad der virker på Folkemødet og hvorfor terrorlovgivningen ærgrer Hvor ser du som borgmester styrkerne ved jeres erhvervshavne på Bornholm? Helt grundlæggende er vi jo en ø. Så havnene er den mest afgørende infrastruktur, vi har. Havnene repræsenterer indgangen og er porten til vores ø. Derfor er det også afgørende, …

Interview med borgmester Winni Grosbøll Læs videre »

Inspiration og uddannelse til havnebestyrelser

Havne er forretninger og de udvikler sig hastigt. Havnebestyrelsernes strategiske ledelse af forretningen og deres dialog med direktionen er vigtig for udviklingen. Det gælder om at hente inspiration til samarbejde, værdiskabelse og forretningsudvikling Havnenes bestyrelser har fået mange nye medlemmer. En del har sæde i kommunalbestyrelserne, men stadig flere hentes udefra. Det er især personer …

Inspiration og uddannelse til havnebestyrelser Læs videre »

Minikonference: God selskabsledelse og investeringer

Danske havne har store anlægsinvesteringer undervejs og i støbeskeen. Benyt muligheden for at deltage i Danske Havnes minikonference om, hvordan havnens ledelse kan planlægge, træffe, begrunde og udføre beslutning om de rigtige anlægsinvesteringer. Danske Havne holder sammen med EY et medlemsarrangement hos Danske Havne mandag den 25. august kl. 9.30 til 13.00 Havnene udvider og …

Minikonference: God selskabsledelse og investeringer Læs videre »

Våbenhvile i sildetvist

Siden den 28. august 2013 har der været forbud mod anløb, landinger og generel import af færøsk sild og makrel i danske havne. Færøerne og EU er nået til enighed om sildefiskeriet på Færøerne, men måske det kun er våbenhvile Den nye aftale mellem EU og Færøerne betyder, at Færøerne vil tilpasse fiskeriet til EU’s …

Våbenhvile i sildetvist Læs videre »

Hvad blev der af EU’s fair konkurrence

Forslaget om en EU havnelov grundstødte på grund af EU-valget. Hvornår kommer der vind i sejlene, og vil alle Kommissionens forslag stadig være en del af lasten? Danske Havne anbefaler et nyt EU forslag lastet med sund fornuft – ikke hvad Kommissionen kunne tænke sig, men hvad havnesektoren har behov for Transportkommissær Siim Kallas holdt …

Hvad blev der af EU’s fair konkurrence Læs videre »

To havne undtaget fra offentlighedsloven

Transportministeren undtager to a/s-havne fra offentlighedsloven. Danske Havne har i tæt samarbejde med KL arbejdet for, at de havne, hvor havn og kommune har ønsket havnen undtaget, er blevet det efter lovens intention og muligheder. Det betyder ikke, at havnene er ”hemmelige”. Det betyder, at havnene virker inden for den forretningsmæssige ramme, de er tænkt …

To havne undtaget fra offentlighedsloven Læs videre »

Danske Havne på Folkemødet – Benny Engelbrecht (S) og tude kiks, Torsten Schack Pedersen (V) om ammoniak på havnen og kulturminister Marianne Jelved om skibsinstallationer

Den medbragte rulle tude kiks blev ikke uddelt til det Blå Danmark af transportudvalgets formand, Benny Engelbrecht (S). Tværtimod blev erhvervet rost for, som erhvervs- og vækstministeren, Henrik Sass Larsen, noterede: ”I er ikke et erhverv, hvor vi skal rende med hjælp hele tiden” Danske Havne deltog igen i år på Folkemødet på Bornholm. Danske …

Danske Havne på Folkemødet – Benny Engelbrecht (S) og tude kiks, Torsten Schack Pedersen (V) om ammoniak på havnen og kulturminister Marianne Jelved om skibsinstallationer Læs videre »

Tilmelding af nyhedsbrev

Følg med i de mest væsentlige nyheder i den danske havnebranche.
Terms and Conditions checkbox is required.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Scroll til toppen