Havnekonference 2020

Grøn omstilling kræver blåt islæt. Kom og vær med!

Om Danske Havne

Danske Havne er brancheorganisationen for Danmarks erhvervshavne. Organisationen blev stiftet i 1917 og har fungeret som et samlingspunkt for samarbejde, vidensdeling og politisk indflydelse på tværs af landets erhvervshavne.

Danske Havne har til hovedopgave at skaffe erhvervspolitisk indflydelse og deltage i den offentlige debat på vegne af medlemshavnene og branchen som helhed. Yderligere fungerer Danske Havne som rådgiver og facilitator for samarbejde og vidensdeling på tværs af landet, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for den lokale vækst, beskæftigelse og havnens konkurrenceevne.

Dyk ned i Danske Havnes 7 mærkesager:

Maritim lovgivning

Danske Havne arbejder for at sikre de bedst mulige rammebetingelser for alle de danske erhvervshavne. Der skal være lige og fair konkurrencebetingelser mellem havne i Danmark og blandt havne internationalt. Havneloven skal skabe klarere retningslinjer for, hvor opgaver skal løses og dermed bidrage til at godt fundament for vækst i hele Danmark.Grøn omstilling

Danske Havne vil bidrage til den grønne omstilling i og omkring havnene. Vi arbejder for renere teknologier og cirkulær økonomi, herunder hensigtsmæssig affaldsmodtagelse og fjernelse af plast fra havene. Vi arbejder med FNs verdensmål og med bæredygtig miljørapportering.

Miljøpåvirkningen ved skibstrafik er generelt mindre i forhold til andre transportformer, men ved hjælp af renere teknologier og bedre regler kan det gøres endnu bedre. Danske Havne arbejder for at løse miljøudfordringer ved havnedrift, så de bedste løsninger findes ud fra miljø, økonomi og på tværs af grænser. Danske Havne kan ikke løse udfordringerne alene, og derfor arbejder Danske Havne også med internationale miljøinitiativer.Vækstfremme i det blå Danmark

Danske Havne arbejder på at fremme alle initiativer, der skaber vækst i Det Blå Danmark. Danske Havne vil især gerne fremme initiativer der øger mængden af gods over kaj, samt de tiltag, der kan gøre havnene mere konkurrancedygtige. Det er vigtigt for Danske Havne at vi arbejder målrettet efter at sikre de bedst mulige rammebetingelser for havnen og dens kunder, så de kan drive effektiv virksomhed.

Blandt Danske Havnes indsatser, for at vækstfremme Det Blå Danmark, kan nævnes:

  • Igangsatte initiativer for partnerskaber bl.a. for digitalisering af Det blå Danmark
  • Samarbejde i arbejdsgrupper for erhvervsfremme i Det Blå Danmark for at opnå en blå national styrkeposition
  • Arbejde med bedre vilkår for nærskibsfart – ”short sea shipping”
  • Fremme af ”single Window” initiativet og bidrage til forhandlingerne i havnenes brancheorganisation i EU, ESPO

Rammevilkår for fiskerihavne

Danske Havne sætter fokus på den værdi, fiskerierhvervet tilfører Danmark. Fokus skal være på fiskeriet og den værdiskabelse, det medfører. Danske Havne skal arbejde aktivt på at fremme fiskerihavnenes interesser i en stærk, samlet fiskeriklynge.Internationalt samarbejde og lovgivning

Danske Havne arbejder på at fremme internationalt samarbejde i fx EU & ESPO-regi samt blandt de nordiske havne og brancheorganisationer, for at påvirke international lovgivning og dens implementering nationalt og for at kunne rådgive medlemmer om internationale udviklingstrends og finansieringsmuligheder.Investeringer i infrastrukturen i Danmark

Danske Havne arbejder for at sikre en sammenhængende infrastruktur i Danmark, vor havnene indgår som en naturlig del til at sikre størst mulig fremkommelighed og mobilitet i Danmark. Der skal skabes rammer, der flytter mest muligt gods fra landevejen til De Blå Motorveje for at skabe bedst mulig mobilitet i samfundet. Danske Havne arbejder for at skabe rammer, som sikrer, at danske havne nationalt såvel som intermationalt er det naturlige anløb. Dette skal bl.a. lykkes ved at arbejde imod en bedre og fælles transport plan, hvor der fokuseres på vejinfrastrukturen til havn samt multimodale hubs med smidig overgang fra vej/spor til havn.Partnerskaber og samarbejde

Havne er bindeled mellem sø- og landtransport. Derfor er Danske Havne en del af Det Blå Danmark, men orienterer sig også mod øvrige transportgrene. Danske Havne bakker op om, at Det Blå Danmarks organisationer står sammen om at sikre vækst og beskæftigelse i de blå erhverv, bl.a. via etablering af en ny samlet maritim klynge, der skal bidrage til at havne, rederier, maritime udstyrsvirksomheder, værfter, servicevirksomheder og forskningsinstitutioner m.fl. kan mødes på tværs om morgendagens udfordringer. Danske Havne arbejder for at fremme samarbejdet mellem havne og virksomheder på havnene til gavn for væksten.

Scroll til toppen