Havnekonference 2020

Grøn omstilling kræver blåt islæt. Kom og vær med!

Danske Havne arbejder målrettet med at implementere et højt sikkerheds- og complianceniveau for behandlingen af personoplysnnger i branchen såvel som internt i Danske Havne.

Danske Havne behandler, herunder indsamlet og opbevarer, personoplysninger som naturligt led i det daglige arbejde.

I overensstemmelse med gælde persondataret, herunder GDPR, er Danske Havne forpligtet til at stille en række oplysninger til rådighed for den registrerede. Disse oplysninger er formuleret i selvstændige datapolitikker.

Danske Havne bestræber sig på altid at udlevere de relevante oplysninger til den enkelte registrant. For udvalgte datapolitikker er disse imidlertid ligeledes offentliggjort nedenstående, for en gennemsigtig og lettilgængelig adgang for den enkelte registrerede.

Vi står til hver en tid til rådighed for spørgsmål mv. vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Danske Havnes datapolitikker

Datapoltik: repræsentation og korrespondance

Datapolitik: kontraktparter

Datapolitik: nyhedsbrev

Datapolitik: medieovervågning

Datapolitik: opfordrede ansøgere

Datapolitik: uopfordrede ansøgere

Vejledninger og lovtekst

Vi opfordrer til at læse om dine rettigheder, i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

I øvrigt henviser vi til Datatilsynets oplistning af relevant lovgivning, herunder GDPR og databeskyttelsesloven

Scroll til toppen