Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Efter persondataforordningens art. 13 og 14 er Danske Havne forpligtet til at stille en række oplysninger til rådighed for dig som registreret. I det følgende kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Danske Havne er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi står til hver en tid til rådighed for spørgsmål mv. vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger:

Danske Havn, Bredgade 23, 2. tv, 1260 København K

CVR-nr.: 1458 2428

Telefon: 72 11 81 00

E-mail: danskehavne@danskehavne.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Som led i Danske Havnes daglige varetagelse af vores medlemmers politiske interesser, behandler vi personoplysninger indsamlet fra det daglige mediebillede, herunder sociale medier. Denne service er leveret af virksomheden www.retriver.dk, der er selvstændig dataansvarlig.

Indsamlingen varierer dagligt, hvorfor Danske Havne ikke kan iagttage sin oplysningsforpligtelse over for den enkelte registrerede og i stedet har valgt af offentliggøre nærværende politik.

Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på varetagelsen af en legitim interesse (art. 6, stk. 1, litra f) i form af politisk interessevaretagelse for Danske Havnes medlemmer.

Det bemærkes, at de indsamlede oplysninger er offentliggjort af de registrerede via offentlige sociale medier.

Modtagere af dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles med respekt og vi bestræber os på ikke at videregive disse medmindre vi er retteligt forpligtet, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som beskrevet ovenfor. Videregivelsen sker i så fald på baggrund af det anførte retsgrundlag.

Databehandlere

Danske Havne søger at have en så gennemsigtig behandling af dine personoplysninger som muligt, hvorfor du nedenstående præsenteres for de databehandlere vi anvender. Databehandlerne håndterer dine personoplysninger efter Danske Havnes instruks og kan alene anvende dine oplysninger til det angivne formål.

Danske Havne anvender følgende databehandlere af relevans for dine personoplysning:

Alle elektroniske dokumenter opbevares på eksterne servere. Disse servere administreres af vores databehandler KIMO CONSULT ApS, Gammel Kongevej 11, 3. sal, 1610 København V, Danmark. CVR-nr. 31478073.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares på vores mailserver administreret af Kimo Consult.

Sletning

Oplysningerne slettes kontinuerligt fra Danske Havnes servere efter 1 mdr.

Danske Havne har mulighed for at foretage genudtræk af oplysninger behandle af Retriver, såfremt dette er relevant og nødvendigt.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • I helt særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Vi opfordrer til at læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Din mulighed for at klage

Klager over Danske Havnes behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

Scroll til toppen