Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Efter persondataforordningens art. 13 og 14 er Danske Havne forpligtet til at stille en række oplysninger til rådighed for dig som registreret. I det følgende kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Danske Havne er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi står til hver en tid til rådighed for spørgsmål mv. vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger:

Danske Havn, Bredgade 23, 2. tv, 1260 København K

CVR-nr.: 1458 2428

Telefon: 72 11 81 00

E-mail: danskehavne@danskehavne.dk

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

På baggrund af din tilmelding af Danske Havnes nyhedsbrev behandler vi dine personoplysninger (navn og mail). Vi anvender alene dine oplysninger til at udsende nyhedsbreve.

Retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på din samtykke (art. 6, stk. 1, litra a).

Modtagere af dine personoplysninger

Dine oplysninger anvendes alene af Danske Havne og videregives ikke i forbindelse med behandlingen.

Databehandlere

Danske Havne søger at have en så gennemsigtig behandling af dine personoplysninger som muligt, hvorfor du nedenstående præsenteres for de databehandlere vi anvender. Databehandlerne håndterer dine personoplysninger efter Danske Havnes instruks og kan alene anvende dine oplysninger til det angivne formål.

Danske Havne anvender følgende databehandlere af relevans for dine personoplysning:

Til håndtering vedligeholdelse af hjemmesideløsning anvender vi vores databehandler INZITE Media ApS, CVR: 37001481, Slotsgade 33, 9330 Dronninglund

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares hos vores databehandler INZITE Media ApS.

Sletning

Oplysningerne slettes når du framelder dig nyhedsbrevet og kan ikke genskabes. Danske Havne har mulighed for at slette manuelt såfremt der er modtages returpost eller lign. med henblik på at holde databasen opdateret og relevant.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Scroll til toppen