Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Fora og netværk

Danske Havnes hovedudvalg
Danske Havne har tre hovedudvalg. DirektørForum, FiskerihavneForum og Forum for mindre havne.

Udvalgene er nedsat af bestyrelsen og har til opgave at afgive indstilling til bestyrelsen om udformningen af foreningens generelle politik inden for deres områder.

Læs mere om Danske Havnes hovedudvalg i menuen til højre.

Faglige netværk for faglige eksperter
Danske Havne har oprettet 3 netværk om faglige emner. Miljø og Teknik, Maritime emner og Administrative forhold.

Medlemmer af de faglige netværk om administration, miljø og nautiske spørgsmål er de faglige eksperter i havnene. De faglige netværk mødes løbende til hele eller halve temadage, hvor emnerne er sat på dagsordenen af medlemmerne. De faglige netværk anvendes også af sekretariatet til faglig sparring på konkrete sager, fx høringssvar.

Læs mere om Danske Havnes faglige netværk

International repræsentation
For at fremme medlemmernes erhvervspolitiske interesser er Danske Havne medlem af havnenes internationale organisation European Sea Ports Organisation (ESPO) og World Association for Waterborne Transport Infrastructure (PIANC).

Danske Havnes sekretariat og medlemmer deltager i de faglige komiteer og fremmer derved danske interesser i europæisk lovgivning.

Læs mere om Danske Havnes internationale repræsentation

Råd og udvalg
Danske Havne er repræsenteret i ministeriers specialudvalg til behandling af EU-lovforslag i den danske EU-procedure.
Derudover sidder Danske Havne og medlemmer som repræsentanter i ministeriers og styrelsers arbejdsgrupper og klagenævn.

Læs mere om Danske Havnes repræsentation i råd og udvalg

Scroll til toppen