Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

DirektørForum er tænkt som et fagligt forum for havnedirektørerne fra de 20 største medlemshavne. DirektørForum mødes som udgangspunkt fast en gang årligt til et 24 timers seminar med fagligt internt eller eksternt input, gerne tematiseret efter ønsker fra medlemmerne. Som udgangspunkt afholdes seminaret i tilknytning til en af medlemshavnene. Seminaret forventes afholdt i foråret.

I tillæg til seminaret afholdes hvert år en enkelt Bruxelles-dag, hvor DirektørForum i Bruxelles bliver opdateret på relevante europæiske problemstillinger samt overvejelser fra Europa-Kommissionen, herunder relevante tilskudsprogrammer.

Hvert andet år (om efteråret) tager DirektørForum på en studietur af 3-7 dages varighed. Indholdet af studieturen fastlægges i samarbejde med sekretariatet. Studieturen finder sted i efteråret efter generalforsamlingen. Endelig kan DirektørForum mødes til hele eller halve temadage af relevans for medlemmerne. Også her fastlægges indholdet i samarbejdet med sekretariatet. Rejse- og opholdsudgifter for deltagelse i temamøder og studieture afholdes af de deltagende havne.

Scroll til toppen