DirektørForum

DirektørForum er tænkt som et fagligt forum for havnedirektørerne fra de 20 største medlemshavne. DirektørForum mødes som udgangspunkt fast en gang årligt til et 24 timers seminar med fagligt internt eller eksternt input, gerne tematiseret efter ønsker fra medlemmerne. Som udgangspunkt afholdes seminaret i tilknytning til en af medlemshavnene. Seminaret forventes afholdt i foråret.

I tillæg til seminaret afholdes hvert år en enkelt Bruxelles-dag, hvor DirektørForum i Bruxelles bliver opdateret på relevante europæiske problemstillinger samt overvejelser fra Europa-Kommissionen, herunder relevante tilskudsprogrammer.

Hvert andet år (om efteråret) tager DirektørForum på en studietur af 3-7 dages varighed. Indholdet af studieturen fastlægges i samarbejde med sekretariatet. Studieturen finder sted i efteråret efter generalforsamlingen. Endelig kan DirektørForum mødes til hele eller halve temadage af relevans for medlemmerne. Også her fastlægges indholdet i samarbejdet med sekretariatet. Rejse- og opholdsudgifter for deltagelse i temamøder og studieture afholdes af de deltagende havne.

DirektørForum er repræsenteret ved:

Adm.direktør Claus Holstein, Aalborg
Havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen, Aarhus
Vicedirektør Barbara Scheel Agersnap, CMP
Adm.direktør Nils Skeby, ADP
Havnedirektør Ole Ingrisch, Esbjerg
Adm.direktør Henrik Carstensen, Grenaa
Havnedirektør Henrik Thykjær, Aabenraa
Adm.direktør Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals
Havnedirektør John Morgen, Randers
Direktør Jesper Holt Jensen, Thyborøn
Havnedirektør Anders Vangsbjerg Sørensen, Kolding
Adm.direktør Mikkel Seedorff Sørensen, Frederikshavn
Havnedirektør Knud Vang Nielsen, Vejle
Adm. direktør Thomas Bendtsen, Rønne
Direktør Thomas Kampmann, Køge
Adm.direktør Willy B. Hansen, Skagen
Havnedirektør Bent Rasmussen, Kalundborg
Havnedirektør Niels Clemensen, Hanstholm
Adm.direktør Carsten Aa, Odense
Havnedirektør Steen Davidsen, Hvide Sande

Scroll til toppen