Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Voyager med makrel 9

FiskerihavneForum er det faglige forum for havnedirektører/havnechefer fra fiskerihavnene. Hovedfokus for FiskerihavneForum er ny viden/trends inden for lovgivning, klima/miljø m.v. samt erfaringsudveksling, der kan bidrage til at udvikle fiskerihavnene, herunder relevante tilskudsprogrammer målrettet fiskerihavne.

FiskerihavneForum mødes en gange årligt på skift hos medlemmerne. Møderne er fra kl. 12 til kl. 12 dagen efter. Dagsorden for FiskerihavneForums møder fastlægges i samarbejde med sekretariatet med fagligt internt eller eksternt input.

Hvert andet år planlægger FiskerihavneForum og Danske Havne i samarbejde en studietur af kortere varighed.

Scroll til toppen