FiskerihavneForum

FiskerihavneForum er det faglige forum for havnedirektører/havnechefer fra fiskerihavnene. Hovedfokus for FiskerihavneForum er på problemstillinger og muligheder, der vedrører fiskerihavne, herunder relevante tilskudsprogrammer målrettet fiskerihavne. FiskerihavneForum mødes to gange årligt på skift hos medlemmerne. Som udgangspunkt mødes medlemmerne af FiskerihavneForum i foråret til en middag og dagen efter møde indtil frokost, mens efterårets møde er et 24 timers møde med fagligt internt eller eksternt input. Dagsorden for FiskerihavneForums to møder fastlægges i samarbejde med sekretariatet.

Hvert andet år tager FiskerihavneForum på studietur af 3-7 dages varighed. Indholdet af studieturen fastlægges i samarbejde med sekretariatet. Studieturen finder sted i foråret – året efter generalforsamlingen. Rejse- og opholdsudgifter til deltagelse i temamøder og studieture afholdes af de deltagende havne.

FiskerihavneForum er repræsenteret ved

Havnedirektør Niels Clemensen, Hanstholm
Adm.direktør Willy B. Hansen, Skagen
Adm.direktør Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals
Formand Claus Hjørne Pedersen, Strandby
Havnefoged Henrik Andersen, Stubbekøbing
Havnefoged Søren Brink, Hundested
Havnedirektør Steen Davidsen, Hvide Sande
Havnefoged Niels Erik Nørgaard, Bønnerup
Havnechef Søren N Kyndi, Thorsminde
Direktør Jesper Holt Jensen, Thyborøn
Adm. direktør Carsten Andersen, Nexø

Scroll til toppen