Havnekonference 2020

Havnekonferencen er desværre udskudt!

FiskerihavneForum er det faglige forum for havnedirektører/havnechefer fra fiskerihavnene. Hovedfokus for FiskerihavneForum er på problemstillinger og muligheder, der vedrører fiskerihavne, herunder relevante tilskudsprogrammer målrettet fiskerihavne.

FiskerihavneForum mødes to gange årligt på skift hos medlemmerne. Som udgangspunkt mødes medlemmerne af FiskerihavneForum i foråret til en middag og dagen efter møde indtil frokost, mens efterårets møde er et 24 timers møde med fagligt internt eller eksternt input. Dagsorden for FiskerihavneForums to møder fastlægges i samarbejde med sekretariatet.Hvert andet år tager FiskerihavneForum på studietur af 3-7 dages varighed. Indholdet af studieturen fastlægges i samarbejde med sekretariatet. Studieturen finder sted i foråret - året efter generalforsamlingen. Rejse- og opholdsudgifter til deltagelse i temamøder og studieture afholdes af de deltagende havne.

Scroll til toppen