Forum for Mindre Havne

Forum for mindre havne er tænkt som det faglige forum for havnedirektører/havnechefer fra de mindre medlemshavne. Her vil det være muligt at udveksle erfaringer samt blive klædt fagligt på inden for en række relevante problemstillinger. Forum for mindre havne mødes som udgangspunkt fast en gang årligt til et 24 timers seminar med fagligt internt eller eksternt input, gerne tematiseret efter ønsker fra medlemmerne. Som udgangspunkt afholdes seminaret i tilknytning til en af medlemshavnene. Seminaret afholdes i efteråret.

Derudover forventes Forum for mindre havne at mødes til hele eller halve temadage af relevans for medlemmerne. Indholdet af temadagene fastlægges i samarbejde med sekretariatet. Rejse- og opholdsudgifter for deltagelse i temadagene afholdes af de deltagende havne.

Forum for mindre havne er repræsenteret ved

Havnechef Allan Lauritzen, Guldborgsund
Havnechef Jesper Schrøder, Helsingør
Havnefoged Brian Groth, Søby
Adm.direktør Carsten Andersen, Nexø
Havnefoged Niels Erik Nørgaard, Bønnerup
Formand Claus Hjørne Pedersen, Strandby
Fung. havnefoged Flemming Skaarup, Thisted
Teamleder Jens Dalby Kristiansen, Skive
Havnemester Finn Hansen, Sønderborg
Havnechef Flemming Erichsen, Korsør
Sikkerhedsansvarlig Niels Pedersen, Nykøbing Mors
Ingeniør Hanne Christoffersen, Løgstør
Havnechef Jørgen Buhl, Nakskov
Ingeniør Hans Jürgen Muurmand, Hobro og Kongsdal
Havnekonsulent Jakob Jensen, Bornholms Regionskommune
Havnefoged Jan-Jaap Cramer, Vordingborg
Havne- og overfartsleder Jens Hedegaard, Aarøsund (Haderslev)
Direktør Jesper Møller Petersen, Næstved
Havnefoged Jimmi Stig Pedersen, Kerteminde
Afdelingsleder Kirsten Eldon, Lemvig
Havnedirektør Thorkild Hansen, Rømø
Maritim chef Søren Adsersen, Holstebro-Struer
Fung. havnefoged Flemming Skaarup, Thisted
Havnemester Lasse Olsen, Faaborg
Havnechef Leif Jensen, Thorsminde
Havnechef Ole Knudsen, Assens
Havnedirektør Claus Holm Christensen, Horsens
Havnefoged Søren Brink, Hundested
Havnefoged Torben Christiansen, Rødby
Havnefoged Torben Lunnemann Frederiksen, Marstal & Ærøskøbing

Scroll til toppen