Havnekonference 2020

Havnekonferencen er desværre udskudt!

Forum for mindre havne er tænkt som det faglige forum for havnedirektører/havnechefer fra de mindre medlemshavne. Her vil det være muligt at udveksle erfaringer samt blive klædt fagligt på inden for en række relevante problemstillinger. Forum for mindre havne mødes som udgangspunkt fast en gang årligt til et 24 timers seminar med fagligt internt eller eksternt input, gerne tematiseret efter ønsker fra medlemmerne. Som udgangspunkt afholdes seminaret i tilknytning til en af medlemshavnene. Seminaret afholdes i efteråret.

Derudover forventes Forum for mindre havne at mødes til hele eller halve temadage af relevans for medlemmerne. Indholdet af temadagene fastlægges i samarbejde med sekretariatet. Rejse- og opholdsudgifter for deltagelse i temadagene afholdes af de deltagende havne.

Scroll til toppen