De danske erhvervshavne 2020 tror på grøn omstilling og sætter handling bag!

Læs vores nye rapport om en branche i udvikling

Erhvervshavnerådet - Transport- og Bygningsministeriet
Formand for Danske Havne, havnedirektør Carsten Aa, Lindø Port of Odense
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Branchepanel for havne - Trafikstyrelsen
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne
Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne

Branchepanel for jernbane – Trafikstyrelsen
Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn
Rasmus Munk Kolind, Aalborg Havn
Erhvervspolitisk konsulent Mikkel Rimsø Sørensen, Danske Havne

Isbrydningsrådet - Forsvarsministeriet
Udvalgsformand Jens Peder Hedevang, Skive Havn
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

EU-specialudvalget for skibsfartspolitiske forhold - Søfartsstyrelsen
Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne

EU-specialudvalget for transport - Transportministeriet
Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne

EU-specialudvalget for miljø – Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøkonsulent Kasper Ullum, Danske Havne

Miljøklagenævnets Visitationsudvalg - Miljø- og Fødevareklagenævnet
Teknisk chef Mette Schmidt, Aalborg Havn A/S

Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet - Fiskeristyrelsen
Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne
Miljøkonsulent Kasper Ullum, Danske Havne

Kontaktudvalget for Maritim Forskning – Søfartsstyrelsen
Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne
Erhvervspolitisk konsulent Eva Fiil Nielsen, Danske Havne

Bestyrelse for Maritime Development Center (MDC)
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Bestyrelse for Transportøkonomisk Forening
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Bestyrelse for Center for Logistik og Samarbejde
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Short Sea Promotion Center DK
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne
Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne

Havneklagenævnet - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Adm. direktør Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn
Suppleant: Adm. direktør Thomas Bendtsen, Rønne Havn A/S
(ikke aktivt pt., planlægges fusioneret med nyt havneklagenævn ifm. havnelovsrevision)

Transportens Innovationsnetværk
Direktør Ole Svendsen, Center for Logistik og Samarbejde

Dansk Turismes Advisory Board
COO Henrik Ahlqvist, Copenhagen Malmö Port AB

Partnerskab for digitalisering - Søfartsstyrelsen
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Klimapartnerskab for Det Blå Danmark - Erhvervsministeriet
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne.

Klimapartnerskab for transport - Erhvervsministeriet
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne.

Scroll til toppen