Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Danske Havnes repræsentation i udvalg, råd og arbejdsgrupper mv.  

Erhvervshavnerådet - Transport- og Bygningsministeriet 

Formand for Danske Havne, havnedirektør Carsten Aa, Lindø Port of Odense 

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne 

Branchepanel for havne - Trafikstyrelsen 

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne 

Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne 

Branchepanel for jernbane – Trafikstyrelsen 

Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn 

Rasmus Munk Kolind, Aalborg Havn 

Erhvervspolitisk konsulent Karina Lyngbak Sørensen, Danske Havne 

Isbrydningsrådet - Forsvarsministeriet 

Udvalgsformand Jens Peder Hedevang, Skive Havn 

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne 

EU-specialudvalget for skibsfartspolitiske forhold - Søfartsstyrelsen 

Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne 

EU-specialudvalget for transport - Transportministeriet 

Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne 

EU-specialudvalget for miljø – Miljø- og Fødevareministeriet 

Miljøkonsulent Kasper Ullum Danske Havne 

Miljøklagenævnets Visitationsudvalg - Miljø- og Fødevareklagenævnet 

Teknisk chef Mette Schmidt, Aalborg Havn A/S 

Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet - Fiskeristyrelsen 

Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne 

Miljøkonsulent Kasper Ullum, Danske Havne 

Kontaktudvalget for Maritim Forskning – Søfartsstyrelsen 

Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne 

Erhvervspolitisk konsulent Eva Fiil Nielsen, Danske Havne 

Bestyrelse for Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG) 

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne 

Bestyrelse for Transportøkonomisk Forening 

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne 

Bestyrelse for Center for Logistik og Samarbejde 

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne 

Short Sea Promotion Center DK 

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne 

Vicedirektør Susanne Isaksen, Danske Havne 

Havneklagenævnet - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Adm. direktør Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn 

Suppleant: Adm. direktør Thomas Bendtsen, Rønne Havn A/S 

(ikke aktivt pt., planlægges fusioneret med nyt havneklagenævn ifm. havnelovsrevision) 

Transportens Innovationsnetværk 

Nedlægges pr. 1. januar 2021. Indtil da direktør Ole Svendsen, Center for Logistik og Samarbejde 

Dansk Turismes Advisory Board 

COO Henrik Ahlqvist, Copenhagen Malmö Port AB 

 

Scroll til toppen