Råd og udvalg

Center for Logistik og samarbejde
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Concito – Danmarks Grønne Tænketank
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum
Adm. direktør Nils Skeby, Associated Danish Ports A/S

Europas Maritime Udviklingscenter
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

EU-specialudvalget for miljø
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

EU-specialudvalget for skibsfartspolitiske forhold
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

EU-specialudvalget for transport
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Fiskeriudviklingsudvalget
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Havneklagenævnet
Adm. direktør Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn
Suppleant: Havnedirektør Thomas Bendtsen, Rønne Havn

Isbrydningsrådet
Havneudvalgsmedlem Jens Peder Hedevang, Skive Havn
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Miljøklagenævnet
Teknisk chef Mette Schmidt, Aalborg Havn A/S

Miljøklagenævnets Visitationsudvalg
Teknisk chef Mette Schmidt, Aalborg Havn A/S

Short Sea Promotion Center DK
Erhvervspolitisk konsulent, Sofie Gravers Jacobsen, Danske Havne

Trafikstyrelsens Branchepanel for havne
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Transportens Innovationsnetværk
Danske Havne

Transportøkonomisk Forening
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Scroll til toppen