Danske udvalg, råd og arbejdsgrupper mv. 

Erhvervshavnerådet - Transport- og Bygningsministeriet
Formand for Danske Havne, havnedirektør Ole Ingrisch, Esbjerg Havn
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Branchepanel for havne - Trafikstyrelsen
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Branchepanel for jernbane – Trafikstyrelsen
Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn
Rasmus Munk Kolind, Aalborg Havn
Erhvervspolitisk konsulent, Danske Havne

Isbrydningsrådet - Forsvarsministeriet
Havneudvalgsmedlem Jens Peder Hedevang, Skive Havn
Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

EU-specialudvalget for skibsfartspolitiske forhold - Søfartsstyrelsen
Erhvervspolitisk chefkonsulent, Danske Havne

EU-specialudvalget for transport - Transportministeriet
Erhvervspolitisk chefkonsulent, Danske Havne

EU-specialudvalget for miljø – Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøkonsulent Kasper Ullum Danske Havne

Miljøklagenævnets Visitationsudvalg - Miljø- og Fødevareklagenævnet
Teknisk chef Mette Schmidt, Aalborg Havn A/S

Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet - Fiskeristyrelsen
Direktør, Tine Kirk Pedersen, Danske Havne
Suppleant: Erhvervspolitisk konsulent, Danske Havne

Kontaktudvalget for Maritim Forskning – Søfartsstyrelsen
Erhvervspolitisk konsulent, Danske Havne

Bestyrelse for Maritime Development Center (MDC)
Direktør Tine Kirk Pedersen Danske Havne

Bestyrelse for Transportøkonomisk Forening
Direktør Tine Kirk Pedersen Danske Havne

Bestyrelse for Center for Logistik og Samarbejde
Direktør Tine Kirk Pedersen Danske Havne

Short Sea Promotion Center DK
Erhvervspolitisk chefkonsulent, Danske Havne

Havneklagenævnet - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Adm. direktør Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn
Suppleant: Adm. direktør Thomas Bendtsen, Rønne Havn A/S
(ikke aktivt pt., planlægges fusioneret med nyt havneklagenævn ifm. havnelovsrevision)

Transportens Innovationsnetværk
Direktør, Center for Logistik og Samarbejde, NN

Dansk Turismes Advisory Board
COO Henrik. Ahlqvist, Copenhagen Malmö Port AB