Grønne Erhvervshavne

Læs Danske Havnes nye rapport om havnenes indsats på klimaområdet

Danske Havnes repræsentation i udvalg, råd og arbejdsgrupper mv.

Bestyrelse for Center for Logistik og Samarbejde

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Bestyrelse for Maritime & Logistics Innovation Denmark (MARLOG) 

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne 

Bestyrelse for Transportøkonomisk Forening

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne 

Branchepanel for havne - Trafikstyrelsen 

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

Vicedirektør Lars Holm Nielsen, Danske Havne

Branchepanel for jernbanegods – Banedanmark

Jens Kirketerp Jensen, ADP A/S

Per Holm Nørgaard, Hirtshals Havn

Rasmus Munk Kolind, Aalborg Havn 

Erhvervspolitisk konsulent Karina Lyngbak Sørensen, Danske Havne 

Dansk Turismes Advisory Board

COO Henrik Ahlqvist, Copenhagen Malmö Port AB

Erhvervshavnerådet - Transport- og Bygningsministeriet

Formand for Danske Havne, havnedirektør Carsten Aa, Lindø Port of Odense

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

EU-specialudvalget for miljø – Miljø- og Fødevareministeriet

Vicedirektør Lars Holm Nielsen, Danske Havne

EU-specialudvalget for skibsfartspolitiske forhold - Søfartsstyrelsen

Vicedirektør Lars Holm Nielsen, Danske Havne

EU-specialudvalget for transport - Transportministeriet

Vicedirektør Lars Holm Nielsen, Danske Havne 

Havneklagenævnet - Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Adm. direktør Thomas Bendtsen, Rønne Havn A/S

Suppleant: Vacant

(ikke aktivt pt., planlægges fusioneret med nyt havneklagenævn ifm. havnelovsrevision) 

Isbrydningsrådet - Forsvarsministeriet 

Udvalgsformand Jens Peder Hedevang, Skive Havn 

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne 

Kontaktudvalget for Maritim Forskning – Søfartsstyrelsen

Vicedirektør Lars Holm Nielsen, Danske Havne 

Erhvervspolitisk Konsulent Henriette Obitsø Mølgaard, Danske Havne 

Miljøklagenævnets Visitationsudvalg - Miljø- og Fødevareklagenævnet

Teknisk chef Mette Schmidt, Aalborg Havn A/S 

Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet - Fiskeristyrelsen

Vicedirektør Lars Holm Nielsen, Danske Havne 

Miljøkonsulent Camilla Rosenhagen, Danske Havne 

PIANC

Teknisk Chef Christian Vrist, Thyborøn Havn

Short Sea Promotion Center DK 

Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne 

Vicedirektør Lars Holm Nielsen, Danske Havne 

Scroll til toppen