Center for Logistik og samarbejde
Sekretariatsleder Nete Herskind, Danske Havne

Concito - Danmarks Grønne Tænketank
Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne

Erhvervshavnerådet under Transport- og Bygningsministeriet
Formand for danske Havne, havnedirektør Ole Ingrisch, Esbjerg Havn
Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne

Esbjerg Fiskeri- og Søfartsmuseum
Adm. direktør Nils Skeby, Associated Danish Ports A/S

Europas Maritime Udviklingscenter
Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne

EU-specialudvalget for miljø
Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne

EU-specialudvalget for skibsfartspolitiske forhold
Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne

EU-specialudvalget for transport
Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne

Fiskeriudviklingsudvalget
Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne

Havneklagenævnet
Adm. direktør Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn
Suppleant: Havnedirektør Thomas Bendtsen, Rønne Havn

Isbrydningsrådet
Havneudvalgsmedlem Jens Peder Hedevang, Skive Havn
Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne

Miljøklagenævnet
Teknisk chef Mette Schmidt, Aalborg Havn A/S

Miljøklagenævnets Visitationsudvalg
Teknisk chef Mette Schmidt, Aalborg Havn A/S

Short Sea Promotion Center DK
Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne

Trafikstyrelsens Branchepanel for havne
Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne

Transportens Innovationsnetværk
Næstformand Anne E. Jensen, Danske Havne

Transportøkonomisk Forening
Direktør Bjørn B. Christiansen, Danske Havne