Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Godsomsætningen på større danske havne efter godsart 2010-2019 

Den samlede godsomsætning falder svagt i perioden 2010-2019. I 2019 er den godsart der omsættes mest af i ton sten, sand og grus, der også stiger totalt over perioden. De følgende godsarter med størst omsætning er mineralske olieprodukter og gods i containere. De største fald ses indenfor godsarterne råolie og kul, der indikerer ændringer i samfundets energiforbrug.

1.000 ton2010201120122013201420152016201720182019
GODS I ALT54953556085266552393513455130552511531685221351073
FRAGTSKIBSGODS I ALT41575427114110941290411134090541708421224082140007
Flydende gas10290104118117118123128118101
Råolie7668706859685381411637973077322123212505
Mineralske olieprodukter7325724966047135700085878059670263156924
Flydende kemikalier317264281303377426551562455494
Flydende bulk i øvrigt104810151016935108510751343115312401300
Malme og metalaffald1429128811351206163510101121115712071149
Kul128521471609208419241225144513931604767
Landbrugsprodukter2198176118521669143119201398142012931282
Foderstoffer2659248325162343242424442561259827492790
Faste kemikalier509743120168882745151
Gødningsstoffer573587566544901653685715545655
Sten, sand og grus4852616066445540579558197520844382387179
Kalk, cement, gips mv.763891846704703714746798785951
Fast bulk i øvrigt752804562885182219751736162618031451
Gods i containere5236534452675402569755825706612860106544
Uindregistrerede motorkøretøjer66917673688712313411697
Ro-ro-gods i øvrigt2209239024572431238422932229222723962340
Træ8329346246899918538279501014865
Jern- og stålprodukter677718697688580507676718793687
Stykgods i øvrigt7218398789539188168131009912948
FÆRGEGODS I ALT13379128981155611104102341040010804110471138811064

Tabellen inkluderer kun Danske Havnes medlemmer med en årlig godsomsætning på over 1 mio. ton.

Kilde: SKIB72

Opdateret 23. oktober 2020

Scroll til toppen