Danmark skal omstille den tunge transport til grøn energi! 

De danske havne er det ideelle sted at kickstarte den grønne omstilling af godstransporten - blandt andet med Power-to-X teknologi. Læs vores to rapporter, "Grønne Erhvervshavne 2020" og "En grøn havnestrategi for Power-to-X" her!

Havnepolitisk redegørelse

Havnepolitisk redegørelse er en 2-årlig beretning, der beskriver branchens kendetegn, udvikling og områder for samarbejde.

Havnepolitisk redegørelse målrettes til deltagerene til Danske Havnes Generalforsamling.

Havnepolitisk Redegørelse 2018

Tema: Port Transformation

Transformation er et begreb, der betyder “omdannelse” eller “forvandling”. Ikke to havne er ens, men alle Danske Havnes medlemshavne har transformeret sig over tid. Hver by, sin havn. Hver havn sit forretningsgrundlag og sine serviceydelser. Danske havne har mange kasketter. Havne er transportknudepunkter og sikrer forsyningssikkerheden. Havnene er erhvervscentre, der opbygger maritime klynger og tiltrækker nye virksomheder. Havne skaber job og vækst. Havne er forretning.

Læs Havnepolitisk Redegørelse 2018

Info BoxHavnepolitisk redegørelse 2016

Tema: Havne... fra infrastruktur til meget mere

Læs Havnepolitisk redegørelse 2016

Havnepolitisk redegørelse 2014

Tema: Europas bedste havne

Læs Havnepolitisk redegørelse 2014

Havnepolitisk redegørelse 2012

Tema: Erhvervslivets havne

Læs Havnepolitisk redegørelse 2012

Havnepolitisk redegørelse 2010

Havnepolitisk redegørelse 2008

Tema: Havne i forandring

Læs Havnepolitisk redegørelse 2008

Havnepolitisk redegørelse 2007

Tema: Havnen - forretning, liv og bæredygtighed

Læs Havnepolitisk redegørelse 2007

Havnepolitisk redegørelse 2004

Tema: Vækst kræver transport

Læs Havnepolitisk redegørelse 2004
Scroll til toppen