Pas på havnen

13 november, 2017 09:59

Jyllands-Posten bringer et debatindlæg fra Flemming Jessen, en aarhusianer, som taler aarhusianernes sag. I følge Flemming Jessen er fundamentet for byens udvikling ikke højhuse, men arbejdspladser.

Aarhus Havn

Aarhus Havn har allerede vedtaget planer for flytning af færgeterminalen, som skal sikre en bedre trafikafvikling omkring Aarhus.

Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har vedtaget en ny planlov, der forhindrer konflikter mellem boliger og produktionsvirksomheder. I Aarhus Kommune lægger denne planlov hindringer i vejen for højhusbyggeri bl.a. på Aarhus Ø, ved rutebilstationen, Frederiks Plads og Sydhavnen.

Dette til stor ærgrelse for visse af Aarhus’ byrådsmedlemmer. Ifølge brancheorganisationen Danske Havne har rådmand Kristian Würtz og byrådsmedlem Marc Perera Christensen sagt, at hvis der ikke kan findes en fælles løsning, vil det blive enten-eller, og kommunen vil presse på for at fjerne virksomheder, der blokerer for kommunens ønskede byudvikling. Med andre ord: Hvis ikke den ønskede byudvikling med højhuse nær havnen kan gennemføres, må virksomhederne på havnen lukke.

Det er jo at ødelægge fundamentet for byens fortsatte udvikling. Syddansk Universitet har lavet en analyse, der viser, at udover at bidrage til den danske værditilvækst skaber Aarhus Havns aktiviteter direkte og indirekte knap 10.000 arbejdspladser, hvoraf de 8.000 ligger i Aarhus Kommune. Desuden skaber havneaktiviteterne et skatteprovenu på ikke mindre end 1,4 mia. kr., hvoraf de 372 mio. kr. er skatteindtægter til Aarhus Kommune.

Havnen og dens virksomheder har således meget stor betydning for byen. Er det det, byrådet vil ødelægge ved at bygge højhuse nær/på havnen. 

Byrådet må da snart have fundet ud af, at byens borgere ikke er interesserede i flere højhuse inden for ringgaden, ikke i at bo i en fortættet by omgivet af højhuse af beton, glas og stål og ikke i en ødelæggelse af byen.

Aarhus skal være til at færdes og have det rart i. Der skal være åbne grønne områder og højst seks etager høje huse, så der er luft, og solen ikke skjules af højhuse.

Men desværre er byrådet kun interesseret i højt, tæt byggeri, og enhver ledig plet skal bebygges for at fylde kommunekassen. Så er det da godt, at Christiansborg har vedtaget en planlov, der delvis beskytter havnen og borgerne mod denne megalomane planlægning.

Forhåbentlig er Kristian Würtz, Marc Perera Christensen og de øvrige byrådsmedlemmer bekendte med, at de i dag kan takke havnen og dens virksomheder for, at Aarhus siden 1901 har været landets næststørste by. Når det går godt for havnen, går det godt for byen. Kommunens første og største prioritet må være, at havnen og dens virksomheder har de bedst tænkelige muligheder for fortsat vækst.

Læs hele debatindlægget på Jyllands-Posten her

For mere information, kontakt miljøkonsulent i Danske Havne, Kasper Ullum på 2939 3706 eller på ku@danskehavne.dk

Læs flere nyheder fra Danske Havne her

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn