Pressemeddelelse: Positivt at luftforurening fra krydstogtskibe kortlægges

11 oktober, 2018 10:50

Miljø- og fødevareminister, Jakob Elleman-Jensen, vil kortlægge luftforureningen fra krydstogtskibe i Aarhus og København. Baggrunden er en stor stigning i antallet af krydstogtskibe der ankommer til København. Der er derfor afsat penge til at kortlægge luftforureningen og etablere et internationalt samarbejde for grønnere krydstogtturisme.

Direktør i Danske Havne, Tine Kirk Petersen, udtaler: ”Danske Havne støtter en kortlægning af luftforureningen. Vi skal have undersøgt omfanget. Nogle af de undersøgelser der er kommet frem, er på basis af få analyser og viser i bedste fald kun et øjebliksbillede. Lad os få undersøgt omfanget af luftforureningen ordenligt, så vi kan handle ud fra et oplyst grundlag”.
Miljø- og fødevareministeren vil også tage initiativ til et 4-årigt internationalt samarbejde for at fremme grønnere krydstogtturisme. I samarbejdet skal indgå myndigheder, havne og turistorganisationer.

Tine Kirk Petersen, Direktør i Danske Havne udtaler: ”Danske Havne vil meget gerne støtte op om dette samarbejde og bidrage til grønnere krydstogtturisme, så nye miljøvenlige teknologiske løsninger undersøges bredt”.


Direktør Tine Kirk Pedersen, Danske Havne

For mere information, kontakt Direktør Tine Kirk Petersen på M: 20208615 eller Miljøkonsulent Kasper Ullum på M: 42449161, Danske Havne.

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet, https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/der-skal-styr-paa-forureningen-fra-krydstogtskibe.