Program for Havnekonferencen 2018

10. april 2018
10.00-12.00 Havnerundfart med bus på Esbjerg Havn
12.00-12.40 Frokost
12.40-12.50 Velkommen v/ Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg
12.50-13.20 State of the nation – den danske havnesektor v/ Ole Ingrisch, formand for Danske Havne og havnedirektør på Esbjerg Havn.
13.20-14.00 Den nye havnelov v/ Peter Maskell, professor ved CBS og formand for ekspertudvalget i havnelovsudvalget.

”Modernisering af havneloven er et højaktuelt tema, som sætter sit præg på første del af Havnekonferencen 2018.  Formand for transportministerens ekspertudvalg om havneloven, professor Peter Maskell, vil præsentere udvalgets hovedkonklusioner og anbefalinger.”

14.00-14.30 ”20 spørgsmål” til ministeren – Port Transformation – hvordan ser ministeren på det? v/ Ole Birk Olesen (LA), transportminister
14.30-14.45 Kaffepause i udstillingsområdet
14.45-15.30 Forstå havnenes transformation v/ Peter de Langen gæsteprofessor ved CBS (oplægget holdes på engelsk, der vil være tolk).

Det er ikke muligt at spå om fremtiden. Men Peter de Langen har den nyeste forskning i, hvordan nogle af de udenlandske havne, som de danske havne konkurrerer med, har transformeret sig med nye selskabsstrukturer, øget liberalisering og nye markeder for at imødese de udfordringer, de står overfor. Så med Peter de Langens kyndige hånd kan vi forhåbentlig se ind i krystalkuglen og blive klogere på, hvordan de danske havne kan positionere sig bedst muligt til fremtidens marked.

15.30-16.15 Ocean economy v/ Sofia Fürstenberg, Nor-Shipping, Business Development and DS Manager

I 2010 var der 31 mio. beskæftigede indenfor ocean economy. Det tal stiger til 40 mio. i 2030 ifølge OECD rapporten, Ocean Economy 2030. Hvordan får man som reder del i den kage, og hvad skal havnene gøre for at understøtte de nye business-cases, der opstår?  Sofie Fürstenberg, Nor Shipping, Business Development and DS Manager, guider os igennem de nye markeder og de nye behov.

16.15-16.45 Kaffepause i udstillingsområdet

16.45-18.30

Generalforsamling Danske Havne

16.45-18.30

Academic Workshop – Maritime Port Transformation Conference

Sideløbende med Danske Havnes Generalforsamling foregår en forskersession, hvor deltagere, der ikke skal være med til generalforsamlingen kan deltage.

Formålet med The Academic Workshop er at sætte forskere i general management og havneforskere sammen med chefer og direktører i havnesektoren inden for fire forskellige forskningsemner (se nedenfor). De skal sammen reflektere over, hvordan forskning kan hjælpe havnesektoren med at imødekomme den økonomiske forandring. Det her har både interesse for havnene og deres brugere, men det skal også øge kvaliteten inden for havneforskning.

  • Corporate governance
  • Business model innovation
  • Geographical clustering
  • Internationalization
18.30-19.00 Velkomst med østers og bobler i udstillingsområdet
19.00-21.15 Middag og taler
21.15- Koncert og åbning af bar
11. april 2018
07.30-08.15 Løbetur for de morgenfriske
08.30-09.00 Kaffe og croissanter i udstillingsområdet
09.00-09.05 Morgensang
09.05-10.00 Keynote

Brexit v. Claus Grube, Senior Advisor, Ambassadør (blandt andet i London og ved Danmarks faste repræsentation I EU)

”Konsekvenserne af Brexit er stadig uklare, og uklarhed og uforudsigelighed er et dårligt match for langsigtet forretning. Hvad ved vi nu om de rammer, der arbejdes på? Claus Grube, ambassadør, leder os kyndigt igennem Brexit-processen og de mulige konsekvenser for dansk erhvervslivi i et havneperspektiv.”

10.00-11.40 Workshops (pause 10.40-10.50)

Spor: Digitalisering

 

Alle taler om open source, optimering af og digitalisering, men hvordan man bruge det i de danske havne? Hvordan kan havnene og deres virksomheder få gavn af dette? Hvad kræver det fra ledelse og medarbejdere – hvordan kommer man skridtet videre fra ord til handling?

.

Oplæg v/ Bo Overgaard, direktør Septima
Infrastruktur kan også være digital. Men hvordan griber man processen an? Når al offentlig data er sluppet fri. Hvad er så A og hvad er B. Bo Overgaard, direktør i Septima, forklarer, hvordan de arbejder på at guide virksomheder på rette spor i digitaliserings-junglen, så de får størst mulig udbytte af den frie data.

 

Oplæg v/ Thomas Okke Frahm, senior vice president and CIO, Nilfisk 

 ”Når man taler digitalisering, kan man som en moderne virksomhed ikke læne sig tilbage og være follower. Digitalisering foregår helt ude i frontlinjen. Det er nogle helt andre ‘capabilities’, end man har været vant til. Derfor kræver det også nye måder at tænke på og nye måder at lede på”. Nilfisks CIO, Thomas Okke Frahm, fortæller om, hvorfor de opruster på digitaliseringsområdet og arbejder på at vise, at man kan lave produkt-innovation med it.

Oplæg v/ Thomas Bagge, Advisory Board medlem and Senior Director hos Mærsk

Mærsk og IBMs nye selskab skal udvikle et fælles globalt økosystem for transport. Det vil virke, hvis hovedparten af rederier, terminaler og havne i det hele taget er med ombord – men hvordan kommer det til at virke, og hvordan sikrer man sig som havn en plads i den nye fremtidige digitale infrastruktur?

Spor: Cirkulær økonomi

Spor er stadig under planlægning

Spor: Udbudsportal

10.00-10.40 – deltagere på udbudsportal-sporet kan frit gå til andet spor efter kaffepausen

Oplæg v/ Anne Borch Dissing, projektkonsulent ved Kammeradvokaten

Den 1. juli 2018 træder den nye udbudslov i kraft, som medfører at EU-udbud fremover skal være fuldt ud digitale. For at lette havnene i forbindelse med udbud, blev det på bestyrelsesmødet i Danske Havne den 28.-29. november 2017, besluttet, at der etableres en brugerbetalt digital udbudsservice, som havnene får mulighed for at bruge. Danske Havne har derfor indgået aftale med Kammeradvokaten, om at give adgang til deres portal Digitale Udbud. ”Digitale Udbud”, er et digitalt udbudssystem, der understøtter håndtering af udbudsprocessen fra oprettelse af udbudspakke til udvælgelse af tilbudsgiver. Kammeradvokaten vil redegøre for krav i forbindelse med udbudsprocesser og introducere til ”Digitale Udbud” med en gennemgang af systemet.

Spor: fortsættelse af Academic Workshop – Maritime Port Transformation Conference

  • Corporate governance
  • Business model innovation
  • Geographical clustering
  • Internationalization
11.40-12.00 Vinder af Danske Havnes fotokonkurrence annonceres og afrunding
12.00-13.00 Frokost

Find mere information om Havnekonferencen her

Find udstillerinformation her

Find mere information om hotelbooking her

Tilmelding til Havnekonferencen 2018 sker her

For mere information, kontakt Sofie Gravers Jacobsen på sgj@danskehavne.dk eller på 6068 0982

  • Enkelte indlæg afholdes på engelsk. Der stilles tolkefaciliteter til rådighed.
  • Der tages forbehold for programændringer.