Bornholmsk beskæftigelsesfremme

Regionalt

Hvad kan der søges til?

Virksomheder og iværksættere kan få tilskud til konsulentbistand, foredragsholdere, materialer, messedeltagelse, studieophold, viden- og teknologioverførsel, nyhedsundersøgelser, patenter, patentundersøgelser m.m. Aktiviteterne skal have en positiv effekt på beskæftigelsen på Bornholm.

Hvem kan søge?

Støtten kan gives til såvel virksomheder som privatpersoner eller foreninger.

Beløb & betingelser

Der er ingen særlige kriterier bortset fra, at projekterne skal have en positiv beskæftigelseseffekt.
Ansøgeren skal normalt selv bidrage med en egenfinansiering på 50 pct. af de støtteberettigede udgifter.

Eksempler / Cases

Kontakt:
Hans Henrik Thiesen
Telefon: 88184132
Mail: hht@bornholm.biz