Christian Nielsen Fond

Nationalt

Hvad kan der søges til?

Fonden har til formål at yde støtte til dansk industriel og teknologisk udvikling blandt andet ved at støtte opfindere eller fabrikanter ved udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt eller til forskning inden for dansk industri, land- og skovbrug samt fiskeri, når forskningen har industrielt sigte.

Hvem kan søge?

Støtten ydes til enkeltpersoner, selskaber under etablering, firmaer og institutioner.

Beløb & betingelser

Tilskud eller lån på op til 250.000 kr. Fonden råder over ca. 3 mio. kr.