Danmarks Grønne Investeringsfond

Hvad kan der søges til?

I samarbejde med øvrige finansieringskilder (eksempelvis bank) medfinansieres projekter inden for følgende områder:

•miljømæssige besparelser
•anlæg til vedvarende energi
•større ressourceeffektivitet

Beløb & betingelser

Maksimum 100 mio. kr. og minimum 2 mio. kr. Det er muligt at låne op til 60 procent af den samlede projektsum hos Danmarks Grønne Investeringsfond. Løbetiden kan være på op til 30 år.

Eksempler / Cases

Grøn fond med låneramme på 5 mia. kr.
Formålet er at medfinansiere investeringer, der fremmer grøn omstilling i Danmark.
Fonden er udstyret med en egenkapital på 200 mio. kr. og har en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr.
Der kan lånes til grønne projekter i bl.a. virksomheder, almene boligforeninger, og visse offentlig ejede statslige institutioner.

Eksempel: Rederiet Terntank har fået støtte til fire tankskibe drevet på LNG