Den Danske Maritime Fond

Nationalt

Hvad kan der søges til?

Forskning, teknologi- og produktionsudvikling, uddannelse (herunder MBA uddannelser), rekruttering, andre typer aktiviteter med maritimt fokus

Hvem kan søge?

Rederibranchen, skibsværftsindustrien og tilhørende følgeindustrier, servicevirksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, serviceorganisationer samt myndigheder

Beløb & betingelser

I 2011 - 38 mio.kr. til 42 modtagere. Ca. 2/3 almennyttige og 1/3 kommercielle

Ved erhvervsmæssige (kommercialiserbare) projekter kan den samlede støtte fra fonden maksimalt udgøre 50 pct. af projektbudgettet. Såfremt et projekt modtager anden fondsstøtte, beregnes de 50 pct. på basis af den ikke-fondsstøttede del af budgetbeløbet

Ved almennyttige projekter (ikke-kommercialiserbare projekter) kan den samlede støtte fra fonden udgøre op til 100 pct. af projektbudgettet

Fonden støtter afholdelse af interne projektomkostninger hos en støttemodtager samt dennes mulige eksterne udlæg relateret direkte til projektet. Fonden støtter ikke allerede igangsatte aktiviteter og hertil hørende afholdte omkostninger

Ved erhvervsmæssige uddelinger (kommercialiserbare projekter) kræves uddelingsbeløbet tilbagebetalt, såfremt projektet viser sig overskudsgivende inden for en periode på fem år efter den sidste udbetaling af støtte

Eksempler / Cases

Maritime konferencer og kongresser

Research og test af rækkeviden af EU støttemidler – eksempelvis anvendelse af støtteprogram til finansiering af løsninger i forbindelse med krav om udledning af svovl i Nordsøen og Østersøen

Feasibility studier - eksempelvis vedrørende etablering af mobile modtageanlæg i havne, for ballastvand fra skibe. Studiet skal afdække muligheder og økonomi i etablering af et alternativ til skibsbaserede ballastvands behandlingsanlæg

Innovation/Udvikling af udstyr - eksempelvis ”in-tank”Ballastvandbehandlingsanlæg, der fjerner ilt i ballastvand, kombineret med en pasteurisering. Fonden støtter gennemførelsen af de landbaserede IMO krævede tests for typegodkendelse af Søfartsstyrelsen

Etablering af en ny metode til etablering af mere udførlige statistiske oplysninger om den direkte og indirekte betydning af Det Blå Danmark