Den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond (EHFF)

EU

Hvad kan der søges til?

Udvælgelseskriterier er projekter, der:
-øger kvaliteten,
- forbedrer kontrollen med og sporbarheden for de produkter, der landes,
- øger energieffektiviteten,
- bidrager til miljøbeskyttelse,
- forbedrer sikkerhed og arbejdsvilkår

Investeringer kan passe under følgende kategorier:
-Investeringer vedr. landingsforpligtelsen; fx opbevaringsfaciliteter
- Kvalitet; fx is anlæg, kølelager, skibselevatorer, ramper & bedding, kassevask
- Kontrol og sporbarhed; fx vejeudstyr
- Energieffektivitet; fx el & vand
- Miljøbeskyttelse; fx miljøhåndtering, brændstofopbevaring
- Sikkerhed og arbejdsvilkår; fx losseforhold, servicehal, redskabsfaciliteter, kasselager, sorteringshal, multihal, moler/dækmoler, kaj og kajbelægning

Hvem kan søge?

Fiskerihavne og landingssteder, men operatører som fx auktioner kan også søge.

Beløb & betingelser

Den samlede pulje i 2015 er blevet tilført ekstra nationale og EU-midler, så puljen lander på i alt 36,5 mio. kr. i 2015. Håndtering af discard er i særlig fokus. Den samlede pulje for årene 2014-2017 lød oprindeligt på 24,8 mio. kr. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 3,7 mio. kr. til et projekt. Dvs. at projektet totale værdi er 7,4 mio. kr., da havne bærer 50 pct. af projektets værdi.

Eksempler / Cases

Projekttyper under tidligere EFF-program 2009-2013.
Total skibsservice: Skibselevator, Ramper og bedding, Losseforhold , El og vand, Brændstofopbevaring, Miljøhåndtering, Servicehal, Redskabsfaciliteter.
Total værdikæde: Opbevaring, Isanlæg, Kølelager, Kassevask, Kasselager, Sorteringshal, Multihal.
Total Adgangsforhold: Moler og dækmoler, Kaj, Spuns, Kajbelægning, Vanddybde, Bundsikring, Indsejling, Fiskebroer.